အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့

အဂတိလိုက်စားမှု ဖြစ်စဉ်ကိစ္စရပ်များအတွက် အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဦးစီးဌာန၏ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ (Corruption Prevention Unit-CPU) သို့ အောက်ပါ လိပ်စာအတိုင်း ဆက်သွယ်တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်-

 

ညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန)၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့

ဖုန်း- ၀၂-၅၇၀၃၅  ၊   Email: dryzonegreening.director12345@gmail.com