ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန e-Government လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန

အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန

e-Government လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း

၁။        ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ဦးစီးရုံးချုပ် (ပုသိမ်ကြီး ) ရှိ သတင်းအချက်အလက်များကို စနစ်တကျ သိမ်းဆည်းရန်နှင့် လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ပြန်လည်ရှာဖွေ အသုံးပြုနိုင်မည့် ရုံးလုပ်ငန်းသုံး Database System တစ်ခုရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းကို မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များသို့ မြန်မာ ကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံဆောင်ရွက်လိုပါသည်။

၂။         ရုံးလုပ်ငန်းသုံး Database System ရေးဆွဲရာတွင် လိုအပ်သည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်(Request for Proposal) ကို တင်ဒါပုံစံနှင့်အတူ ထုတ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။

 

၃။

ဈေးနှုန်းတင်သွင်းလွှာပုံစံများ စတင်ရောင်းချမည့်ရက်/အချိန်    

 

-

 

(၃-၁၀-၂၀၁၄) ရက်နေ့၊ နံနက် (၉:၃၀) နာရီ

 

တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်/အချိန်

-

(၁၇-၁၁-၂၀၁၄) ရက်နေ့၊ ညနေ (၁၆:၃၀) နာရီ

 

တင်ဒါပုံစံတစ်စုံ

-

၂၀၀ဝ ကျပ်

 

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ     

-

အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန၊ ဖုန်း- ၀၂-၅၇၀၃၈

                                     

                                                                      ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုစိစစ်ရေးကော်မတီ

                                                           အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)

                                                                   မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့။

သတင်းများ

Pages