သတင်းများ

,

“မြန်မာနိုင်ငံ အပူပိုင်းဒေသ ရေအရင်းအမြစ်နှင့် အစားအစာဖူလုံမှု တို့အပေါ် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေများအား ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း လုပ်ငန်းစီမံကိန်း -Project for Addressing Climate Change Risk on Water Resources and Food Security in the Dry Zone of Myanmar” စတင်ခြင်း အခမ်းအနားကို ယနေ့ နေ့လည် (၂:၃၀) နာရီတွင် မန္တလေးမြို့ ဆီဒိုးနားဟော်တည်၌ကျင်းပပြုလုပ်

,
အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဦးစီးဌာနရှိ ကွန်ပျူတာ၊ အင်တာနက်၊ E-mail စသည့် ရုံးလုပ်ငန်းများကို အမှန်တကယ် လက်တွေ့ ဆောင်ရွက်နေကြသည့် ရုံးဝန်ထမ်း တစ်ဦးချင်းစီ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့် ဌာန၏ e-Government လုပ်ငန်းများ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုကို အထောက်အကူပြုနိုင်ရန် အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစို ပြည်ရေးဦးစီးဌာန၌ (၂၇-၁၁-၂၀၁၄) မှ (၃-၁၂-၂၀၁၄)ထိ Microsoft Office (Advanced Course) သင်တန်းကို ဦးစီးရုံးချုပ်မှ (၉)ဦးနှင့် တိုင်းဒေသကြီးရုံးများမှ (၆)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၅)ဦးအား သင်တန်းပို့ချခဲ့

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန e-Government လုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း       ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ဦးစီးရုံးချုပ် (ပုသိမ်ကြီး ) ရှိ သတင်းအချက်အလက်များကို စနစ်တကျ သိမ်းဆည်းရန်နှင့် လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ပြန်လည်ရှာဖွေ အသုံးပြုနိုင်မည့် ရုံးလုပ်ငန်းသုံး Database System တစ်ခုရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းကို မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များသို့ မြန်မာ ကျပ်ငွေဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံဆောင်ရွက်လိုပါသည်။

,

နိုင်ငံတော်၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအား တတိယအဆင့်အရှိန်မြှင့်တင်မှု ( Third Wave ) လုပ်ငန်းစဉ်(၁)ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုအဖြစ် ဌာနခွဲစာရေးနှင့်စာရင်းကိုင်(၂) ဝန်ထမ်းများ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုသင်တန်းကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေး ရာဝန်ကြီးဌာန၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်၊ အစည်းအဝေးခန်းမ ပုသိမ်ကြီးမြို့၌ အောက်တိုဘာလ(၄)ရက်နေ့ မှ(၅)ရက်နေ့အထိ(၂)ရက်ကြာ ဖွင့်လှစ်

,

နိုင်ငံတော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာတတိယအဆင့်အရှိန်မြှင့်တင်မှု(Third Wave )လုပ်ငန်း စဉ်(၁)အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအဖြစ် ဦးစီးအရာရှိများ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂)ကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်း စိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ဩဂုတ်လ(၁၈)ရက် မှ(၂၂)ရက် အထိ (၅)ရက်ကြာဖွင့်လှစ်

အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန(၁/၂၀၁၄-၂၀၁၅)  အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း     ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနအတွက် အသုံးပြု ရန်လိုအပ်သော အောက်ပါပစ္စည်း(၁၀)မျိုး ကို ယှဉ်တွဲပါအရေအတွက်များအတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင် များထံမှမြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူလိုပါသည်-

,

နိုင်ငံတော်၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအား တတိယအဆင့်အရှိန်မြှင့်တင်မှု ( Third Wave ) လုပ်ငန်းစဉ်(၁)ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုအဖြစ် ဦးစီးအရာရှိများ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်မှုသင်တန်း အပတ်စဉ်(၁)ကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်၊ အစည်းအဝေးခန်းမ ပုသိမ်ကြီးမြို့၌ ဩဂုတ်လ(၄)ရက်နေ့ မှ(၈)ရက်နေ့အထိ(၅)ရက်ကြာ ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

,

နိုင်ငံတော်၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအား တတိယအဆင့်အရှိန်မြှင့်တင်မှု (Third Wave) လုပ်ငန်းစဉ် (၁) ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအဖြစ် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးများ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်မှုသင်တန်းကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့၌ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၄ ရက်နေ့အထိ ၄ ရက်ကြာ ဖွင့်လှစ်ပို့ချသွားမည်

,

ထင်းလောင်စာသုံးစွဲမှုလျော့ချရေးနှင့် ထင်းအစားထိုးလောင်စာတိုးမြှင့်သုံးစွဲရေးပြပွဲကို ၂၅-၃-၂၀၁၄ ရက်နေ့မှ ၂၆-၃-၂၀၁၄ ရက်နေ့အထိ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးဝင်းအတွင်းကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

,

ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီနှင့် အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ထင်းစိုက်ခင်းများအား စီမံကိန်းကျေးရွာများသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်သည့် အခမ်းအနားကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ မြေသင်းတွင်းကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအတွင်းရှိ JICA စီမံကိန်း ရှင်းလင်းဆောင်၌ ကျင်းပ

Pages