အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဘက်စုံ စီမံကိန်း (၂၀၀၁-၂၀၀၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၃၀-၂၀၃၁ ခုနှစ်ထိ) အတွဲ(၁၀) မူဝါဒနှင့် ဥပဒေရေးရာ အကြောင်းရင်းခံများ

စာရေးသူ: 
အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန
Category: 
pdf
ဖိုင်ပမာဏ: 
537 KB
ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ: 
Saturday, October 4, 2014
ဖိုင်ရယူရန်: