စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန၏ လုပ်ငန်းများအလိုက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

စာရေးသူ: 
အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန
Category: 
pdf
ဖိုင်ပမာဏ: 
600 KB
ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ: 
Thursday, May 10, 2018
ဖိုင်ရယူရန်: