၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှစ်(၂၀၂၀ခုနှစ်မိုးရာသီ)တွင် အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး စီမံကိန်းများ ၌ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ

(၁)သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်း                                    (၃၁-၁၂-၂၀၁၉)ရက်နေ့ထိ

စဉ်

စီမံကိန်း

လုပ်ငန်း

အရေ အတွက်

ပန္နက်ရိုက် ခြင်း

ကျင်းတူး ခြင်း

ဗောဓိတထောင် ဒေသ

အထူးစိမ်း (၃'×၃'×၃‘) ကျင်း

၅၀၀၀ ပင်

၁၀၀%

၁၀၀%

 

 

အထူးစိမ်း (၃'×၃'×၂‘) ကျင်း

၂၀၀၀၀ ပင်

၁၀၀%

၈၀%

 

 

အထူးစိမ်း (၁၈'×၅'×၂‘) ကျင်း

၅၀၀၀ ပင်

၂၀%

၈၄%

 

 

တောထိန်းကွက်လပ်ဖြည့်

၃၅၀၀ ပင်

၁၀၀%

၅၇%

တန့်ကြည် တောင်ဒေသ

အထူးစိမ်း

၅၀၀၀၀ ပင်

၇၀%

၆၆%

 

 

တောထိန်းကွက်လပ်ဖြည့်

၃၅၀၀ ပင်

၁၀၀%

၁၀၀%

Greening Complex Zone

ဖြည့်စွက်

၁၂၀၀၀ ပင်

၁၀၀%

၆၄%

 

 

တောထိန်းကွက်လပ်ဖြည့်

၃၅၀၀ ပင်

၁၀၀%

၁၀၀%

 

 

Vetiver မြက်

၅၀၀၀ ပင်

၇၀%

-

ဗိဿနိုးရှေး ဟောင်းနယ်မြေ

အပင်ကြီး

၈၀၀၀ ပင်

၁၀၀%

၉၁%

 

 

 

 

 

 

 

(၂) သဘာဝတောကျန်များထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်း       (၃၁-၁၂-၂၀၁၉)ရက်နေ့ထိ

       စဉ်

စီမံကိန်း

လုပ်ငန်း

ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုရာနှုန်း

ကွင်း ဆင်း တိုင်း တာ

နယ်နိ မိတ် သတ် မှတ်

စ ခန်း ချ

ဆိုင်း ဘုတ် စိုက်ထူ

အ စောင့် ဌား ရမ်း

နမူ

နာ       စာ ရင်း ကောက်

စစ် ဆေး လမ်း

မီး ကာ ကွယ်

ဗောဓိတ

ထောင် ဒေသ

သဘာဝ တော ထိန်း (၁၀၀၀)

ဧက

၁၀၀%

၈၀%

-

-

-

၈၅%

-

-

တန့်ကြည်

တောင် ဒေသ

သဘာဝ တော ထိန်း

(၁၀၀၀)

ဧက

၁၀၀%

၄၀%

-

-

-

၁၀၀%

-

-

Greening Complex Zone

သဘာဝ                   တော ထိန်း

(၂၀၀၀)

ဧက

၁၀၀%

၃၇%

-

-

-

-

-

-

   

      (၃)ထင်းအစားအခြားလောင်စာအသိပညာပေးဟောပြောခြင်းလုပ်ငန်း(၃၁-၁၂-၂၀၁၉) ရက်နေ့ထိ

စဉ်

စီမံကိန်း

လုပ်ငန်း

အရေအတွက်

ပြီးစီးမှု

ဗောဓိတထောင်ဒေသ

ဟောပြောပွဲပြုလုပ်ခြင်း

၁၂ ကြိမ်

၂ကြိမ်

 

 

စွမ်းအားမြှင့် မီးဖိုဖြန့်

၃၉၀ လုံး

 

 

 

စန္ဒကူးပျိုးပင်ဖြန့်

၂၈၂၉ ပင်

 

 

 

လျှော်ဖြူပင်ဖြန့်

၄၁၂၅ ပင်

 

တန့်ကြည်တောင်ဒေသ

ဟောပြောပွဲပြုလုပ်ခြင်း

၁၂ ကြိမ်

၂ ကြိမ်

 

 

လက်ကမ်းစာစောင်ဖြန့်

၂၃၂ ရွက်

၃၉ရွက်

 

 

စွမ်းအားမြှင့်မီးဖိုဖြန့်

၄၃၂ လုံး

 

 

 

စန္ဒကူးပျိုးပင်ဖြန့်

၃၄၅ ပင်

 

Greening Complex Zone

ဟောပြောပွဲပြုလုပ်ခြင်း

၂ ကြိမ်

 

 

 

လက်ကမ်းစာစောင်ဖြန့်

၄၈၂ ရွက်

 

 

 

စွမ်းအားမြှင့်မီးဖိုဖြန့်

၄၈၂ လုံး

 

      

    

                (၄) ရေရရှိရေးအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်း       (၃၁-၁၂-၂၀၁၉)ရက်နေ့ထိ

စဉ်

စီမံကိန်း

လုပ်ငန်း

အရေအတွက်

ပြီးစီးမှု

ဗောဓိတထောင်ဒေသ

ကျောက်စီနုန်းထိန်းတမံ

၆ ခု

၃၃

 

 

သစ်ကိုင်းဖျားသုံး နုန်းထိန်းတမံ

၈ ခု

-

 

 

ရေကန်ငယ်တူးဖော်ခြင်း

၂ ခု

၁၀၀

 

 

တစ်ဖက်ရပ်ဆည်ပြုလုပ်ခြင်း

၁ ခု

-

 

 

မိုးရေစုကန်

၈ ခု

-

တန့်ကြည်တောင်ဒေသ

ကျောက်စီနုန်းထိန်းတမံ

၁၀ ခု

-

 

 

သစ်ကိုင်းဖျားသုံး နုန်းထိန်းတမံ

၅၀ ခု

-

 

 

ရေကန်ငယ်တူးဖော်ခြင်း

၅ ကန်

-

 

 

တစ်ဖက်ရပ်ဆည်ပြုလုပ်ခြင်း

၅ ခု

-

Greening Complex Zone

ကျောက်စီနုန်းထိန်းတမံ

၈ ခု

-

 

 

သစ်ကိုင်းဖျားသုံး နုန်းထိန်းတမံ

၁၆ ခု

-

 

 

ရေကန်ငယ်တူးဖော်ခြင်း

၂ ကန်

-

 

 

တစ်ဖက်ရပ်ဆည်ပြုလုပ်ခြင်း

၁ ခု

-

                                                

() (၂၀၁၈-၂၀၁၉)ဘဏ္ဍာနှစ် (၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မိုးရာသီ)တွင်  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး   လမ်းညွှန်ချက် အရ တိုင်းဒေသကြီ ရန်ပုံငွေဖြင့် အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစိုက်ပျိုးထားရှိမှုအခြေအနေ

 

စဉ်

တိုင်းဒေ

သကြီး

မြို့နယ်

တည်နေရာ

သစ်မျိုး

စိုက်ပင်

မကွေး

မင်းဘူး

ဆင်ဂေါင်း-ဇီးအိုင် ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော

သစ်မျိုး(၃)မျိုး

၅၅၀

မကွေး

မြို့သစ်

နေပြည်တော်-ကံပြားလမ်း(၃၈/၂)အနီး

သစ်မျိုး(၅)မျိုး

၅၀၀၀

 

 

 

(ဆ)     ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး   လမ်းညွှန်ချက်အရ မန်ဂျန်ရှား(ဗီယက်နမ်မျိုး) ပျိုးထောင်ခြင်း ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေ အနေ                         (၃၁-၁၂-၂၀၁၉)ရက်နေ့ထိ

စဉ်

တိုင်းဒေ သကြီး

သစ်စေ့ ခွဲဝေမှု

မြို့နယ်

ပျိုးဥယျာဉ်

ပျိုးထောင်မှု

(သစ်စေ့)

အပင် ပေါက်မှု

အပင်

ပေါက်%

စစ်ကိုင်း

၀.၆၂ ဗူးခန့်

မုံရွာ

မြို့မ

၆၉၇၅

၄၀၀၀

၅၇

 

 

 

မုံရွာ

ဗောဓိ

၆၉၇၅

၂၀၀၀

၂၉

မကွေး

၀.၇၅ဗူး

မကွေး

တိုင်းမြို့မ

၁၈၇၅

၈၀၀

၄၃

 

 

 

ပခုက္ကူ

ဆင်ဖြူကုန်း

၃၇၅၀

၁၈၄

 

 

 

ချောက်

ရွှေပုံတောင်

၁၅၀၀

၁၂၀

 

 

 

ရေနံချောင်း

ပင်းချောင်း

၂၂၅၀

၄၀

 

 

 

မင်းဘူး

ရွှေတပင်

၃၇၅၀

၁၀၀၀

၂၇

 

 

 

ဆင်ပေါင်ဝဲ

ကိုးပင်

၂၂၅၀

၁၁၂၆

၅၀

 

 

 

သရက်

(၇)မိုင်

၁၅၀၀

၃၀၀

၂၀

မန္တလေး

.၆၂ဗူး

သာစည်

ကျောက်အိုး

၃၇၀၀

၁၃၇၅

၃၇

 

 

 

ရမည်းသင်း

ယာယီ

၄၄၀၀

၁၀၀

 

 

 

ပျော်ဘွယ်

ချောင်းမ

ကြီးဆည်

၃၅၂၀

၅၁၅

၁၅

စုစုပေါင်း

 

 

 

၄၂၄၄၅

၁၁၅၆၀

၂၇