၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနှစ် (၂၀၁၉-ခုနှစ်၊ မိုးရာသီ)တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏လမ်းညွှန်ချက်၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ၏အစီအစဉ်နှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ လမ်းညွှန်ချက်များအရ စိုက်ပျိုးမည့် အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးလုပ်ငန်းများ

စဉ်

မြို့နယ်

တည် နေရာ

သစ်မျိုး

စိုက်ပျိုးခြင်း

မှတ်

ချက်

လျာထား

ပြီးစီး

 

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

တောင်တွင်း

ကြီး

ဗိဿနိုးမြို့ဟောင်း

မယ်ဇလီ၊ဖျောက်ဆိပ်၊မာတာကွတ် ရှား၊ဒဟတ်၊ ပဲချယ်ရီ၊ပန်းမယ် ဇလီ၊ခွေးတရော်၊ထုံးပေါက်

၁၅၀၀

၁၅၀၀

အတိုင်ပင်ခံ လမ်းညွှန်ချက်

ရေနံချောင်း

မြို့ရှောင်လမ်း Greening Complex Zoneဧရိယာ အတွင်း

Hybrid Acacia၊ ဖျောက်ဆိပ်၊ ဆီးဖြူ၊တမာ၊ရှား၊ကုက္ကို၊ ယင်းမာ၊ ပင်လယ်ကဗွီး၊ ပန်းမယ်ဇလီ၊ ပဲချယ်ရီ၊ မာတာ ကွတ်၊ စိန်တံချူ

Vetiver မြက်

၉၀၀

 

 

 

 

 

 

 

၃၀၀၀

၉၀၀

 

 

 

 

 

 

 

၃၀၀၀

ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးလမ်း ညွှန် ချက်

ရေနံချောင်း

မြို့ရှောင်လမ်း Greening Complex Zoneဧရိယာ အတွင်း

မယ်ဇလီ၊ပဲချယ်ရီ၊ဖျောက်ဆိပ်၊ရှား၊တမာ၊ကုက္ကိုလ်၊ကုလားမန်ကျည်း

၇၀၀

၇၀၀

ညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ်

ရေနံချောင်း

မြို့ရှောင်လမ်း Greening Complex Zoneဧရိယာ အတွင်း

မယ်ဇလီ၊ပဲချယ်ရီ၊ဖျောက်ဆိပ်၊ရှား၊တမာ၊ကုက္ကိုလ်၊ကုလားမန်ကျည်း

၅၀၀

၅၀၀

ညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ်

ချောက်

ရွှေပုံတောင်စိမ်းလန်း စိုပြည်ရေး(ဖြည့်စွက်)

တမာ၊ဖျောက် ဆိပ်၊ပဲချယ်ရီ

၁၀၀၀

၁၀၀၀

တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအစီအစဉ်၊

ချောက်

ရွှေပုံတောင်ပင်မနှင့်အတွင်းစည်းနယ် မြေB3ကုန်း

ကန္တာစိမ်း

၅၀၀

၅၀၀

ပြည်ထောင်စုဝန် ကြီးလမ်းညွှန် ချက်

ချောက်

ရွှေပုံတောင်စိမ်းလန်း စိုပြည်ရေး

 

၆၀၅

၆၀၅

CSR

 

ပေါင်း

 

 

၈၇၀၅

၈၇၀၅

 

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

သာစည်

ရွှေနတ်တောင်အဆို ပြုကာကွယ်တော

ရှား၊တမာ၊ လျှော်ဖြူ

၂၀၀၀

၂၀၀၀

ညွှန်ချုပ်၏

လမ်းညွှန်ချက်

 

ပေါင်း

 

 

၂၀၀၀

၂၀၀၀

 

 

စိမ်း/စိုပေါင်း

 

 

၁၀၇၀၅

၁၀၇၀၅