၂၀၁၉ ခုနှစ် မိုးရာသီတွင် တိုင်းဒေသကြီး(၃)ခု၌စူပရင်းဘိုင်အိုတက်(ခ်) ကုမ္ပဏီလီမီတက်မှ လှူဒါန်း သည့် ( Hybrid Acacia)ပျိုးပင်(၆၀၀၀)ပင် စိုက်ပျိုးမည့်လျာထားချက်

စဉ်

မြို့နယ်

တည်နေရာ

စိုက်ပင်

ဖာထေးပင်

မုံရွာ

ဗောဓိတစ်ထောင်ကွက်လပ်ဖြည့်(၁၀၀၀၀)ပင်

၄၅၀

၄၅၀

ရွှေဘို

၁/၂၀၁၉ ကျေးရွာသုံးစိုက်ခင်း(၄၅)ဧက

၁၃၅၀

၁၃၅၀

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

၁၈၀၀

၁၈၀၀

ပခုက္ကူ

တန့်ကြည်တောင်ကွက်လပ်ဖြည့်(၁၀၀၀၀)ပင်

၂၀၀

၂၀၀

မြိုင်

ဦးစီးအရာရှိရုံးဝင်း

၁၀၀

၁၀၀

ချောက်

ရွှေပုံတောင်ကွက်လပ်ဖြည့်(၁၃၅၀၀)ပင်

၂၀၀

၂၀၀

ရေနံချောင်း

Greening Complexzone (Demonostration Plot)

၃၀၀

၃၀၀

နတ်မောက်

စိုင်ဂေါင်းကြိုးဝိုင်း၊အကွက်အမှတ်(၁၂)

၃၀၀

၃၀၀

မြို့သစ်

စည်သာကြိုးဝိုင်း၊သဘာဝတောကွက်လပ်ဖြည့် (၃၂၀၀)ပင်

၃၀၀

၃၀၀

 

 

မြို့သစ်ကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၅)နေပြည်တော်-ကံပြားလမ်း

၁၅၀

၁၅၀

မင်းဘူး

ဇီးအိုင်တစ်အုပ်တစ်မ(၂၅၀၀)ပင်

၃၅၀

၃၅၀

 

 

ဆင်ခေါင်း-ဇီးအိုင်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော

၁၅၀

၁၅၀

 

 

Hybrid Acacia စိုက်ခင်းဟောင်းဖာထေးရန်

-

-

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

၁၇၅၀

၁၇၅၀

၁၀

သာစည်

ရူပါတောင်ကြိုးဝိုင်း၊ကွက်လပ်ဖြည့်(၇၀၀၀) ပင်

၆၀၀

၆၀၀

၁၁

ညောင်ဦး

မြေသင်းတွင်းသဘာဝတောကွက်လပ်ဖြည့်

၆၀၀

၆၀၀

၁၂

တောင်သာ

မြင်စိုင်းတောင်

၂၀၀

၂၀၀

၁၃

မြစ်သား

ပြက္ခယွေတောင်

၂၀၀

၂၀၀

၁၄

တံတားဦး

၂/၂၀၁၉ တောင်တန်းစိုက်ခင်း(၃၅)ဧက

၂၀၀

၂၀၀

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

၁၈၀၀

၁၈၀၀

စိမ်း/စိုပေါင်း

၅၃၅၀

၅၃၅၀