မြို့နယ်အလိုက် လူထုပညာပေးဟောပြောခြင်းနှင့် တိုးချဲ့ပညာပေးစခန်းဖွင့် လှစ်ဟောပြောခြင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုစာရင်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

ခရိုင်/မြို့နယ်

လူထုပညာပေးဟောပြောခြင်း (ကြိမ်)

တိုးချဲ့ပညာပေးစခန်းဖွင့် လှစ်ဟောပြောခြင်း(ကြိမ်)

လျာထား

ပြီးစီး

ပြီးစီး%

လျာထား

ပြီးစီး

ပြီးစီး%

 

ညွှန်ကြားရေးမှူး

၁၂

၈.၃၃%

-

-

-

ရွှေဘိုခရိုင်ရုံး

၁၄

၂၁.၄၃%

-

-

-

ရွှေဘို

၃၆

၈.၃၃%

၂၄

၈.၃၃

 

ခင်ဦး

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

 

ဝက်လက်

၂၄

၈.၃၃%

၂၄

၈.၃၃

 

ကန့်ဘလူ

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

 

ရေဦး

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

 

တန့်ဆည်

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

 

ဒီပဲယင်း

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

ရွှေဘိုခရိုင်ပေါင်း

၂၅၄

၂၃

၉.၀၆%

-

-

-

မုံရွာခရိုင်ရုံး

၂၅.၀၀%

 

 

 

မုံရွာ

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

 

ချောင်းဦး

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

 

ဘုတလင်

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

 

အရာတော်

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

မုံရွာခရိုင်ပေါင်း

၁၅၂

၁၄

၉.၂၁%

-

-

-

ယင်းမာပင်ခရိုင်ရုံး

-

 

 

 

 

ဆားလင်းကြီး

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

 

ယင်းမာပင်

၂၄

၈.၃၃%

-

-

-

 

ပုလဲ

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

ယင်းမာပင်ခရိုင်ပေါင်း

၁၀၂

၇.၈၄%

-

-

-

စစ်ကိုင်းခရိုင် ရုံး

-

 

 

 

 

စစ်ကိုင်း

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

 

မြင်းမူ

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

 

မြောင်

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

စစ်ကိုင်းခရိုင်ပေါင်း

၁၁၄

၇.၈၉%

-

-

-

စစ်ကိုင်တိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၆၃၄

၅၅

၈.၆၈%

၄၈

၈.၃၃

 

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

ခရိုင်/မြို့နယ်

လူထုပညာပေးဟောပြောခြင်း(ကြိမ်)

တိုးချဲ့ပညာပေးစခန်းဖွင့် လှစ်ဟောပြောခြင်း(ကြိမ်)

လျာထား

ပြီးစီး

ပြီးစီး%

လျာထား

ပြီးစီး

ပြီးစီး%

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး

၁၂

၈.၃၃%

-

-

-

ပခုက္ကူခရိုင်ရုံး

၁၀

-

-

-

-

-

ပေါက်

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

 

မြိုင်

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

 

ရေစကြို

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

 

ပခုက္ကူ

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

 

ဆိပ်ဖြူ

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

ပခုက္ကူခရိုင်ပေါင်း 

၁၉၀

၁၅

၇.၈၉%

 

 

 

မကွေးခရိုင်ရုံး

၁၂

၈.၃၃%

-

-

-

ချောက်

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

 

ရေနံချောင်း

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

 

နတ်မောက်

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

 

မြို့သစ်

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

 

တောင်တွင်းကြီး

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

 

မကွေး

၂၄

၈.၃၃%

၂၄

၈.၃၃

မကွေးခရိုင်ပေါင်း

၂၁၆

၁၈

၈.၃၃%

၂၄

၈.၃၃

မင်းဘူးခရိုင် ရုံး

၁၂.၅၀%

 

 

 

စလင်း

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

 

ပွင့်ဖြူ

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

 

မင်းဘူး

၂၄

၈.၃၃%

၂၄

၈.၃၃

 

ငဖဲ

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

မင်းဘူးခရိုင်ပေါင်း

၁၄၀

၁၂

၈.၅၇%

၂၄

၈.၃၃

သရက်ခရိုင်ရုံး

၁၂

၈.၃၃%

-

-

-

မင်းလှ

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

 

ဆင်ပေါင်ဝဲ

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

 

အောင်လံ

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

 

သရက်

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

 

မင်းတုန်း

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

 

ကံမ

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

သရက်ခရိုင်ပေါင်း

၂၂၈

၁၉

၈.၃၃%

-

-

-

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၇၈၆

၆၅

၈.၂၇%

၄၈

၈.၃၃

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

ခရိုင်/မြို့နယ်

လူထုပညာပေးဟောပြောခြင်း(ကြိမ်)

တိုးချဲ့ပညာပေးစခန်းဖွင့် လှစ်ဟောပြောခြင်း(ကြိမ်)

လျာထား

ပြီးစီး

ပြီးစီး%

လျာထား

ပြီးစီး

ပြီးစီး%

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး

၁၂

၁၆.၆၇%

-

-

-

ကျောက်ဆည်ခရိုင် ရုံး

-

-

-

-

-

ကျောက်ဆည်

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

 

မြစ်သား

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

 

တံတားဦး

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

ကျောက်ဆည်ခရိုင်ပေါင်း

၁၁၄

၇.၈၉%

-

-

-

မြင်းခြံခရိုင်ရုံး

-

-

-

-

 

မြင်းခြံ

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

 

နွားထိုးကြီး

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

 

တောင်သာ

၂၄

၈.၃၃%

၂၄

၈.၃၃

 

ငါန်းဇွန်

၃၆

၈.၃၃%

 

 

 

မြင်းခြံခရိုင်ပေါင်း

၁၄၀

၁၃

၇.၉၃%

၂၄

၈.၃၃

ညောင်ဦးခရိုင်ရုံး

-

-

-

-

 

ညောင်ဦး

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

 

ကျောက်ပန်းတောင်း

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

ညောင်ဦးခရိုင်ပေါင်း

၇၆

၇.၈၉%

-

-

-

မိတ္ထီလာခရိုင်ရုံး

၁၂.၅၀%

-

-

-

 

မိတ္ထီလာ

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

 

သာစည်

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

 

ဝမ်းတွင်း

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

 

မလှိုင်

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

မိတ္ထီလာခရိုင်ပေါင်း

၁၅၂

၁၃

၈.၅၅%

-

-

-

ရမည်းသင်းခရိုင်ရုံး

-

-

-

-

 

ရမည်းသင်း

၂၄

၈.၃၃%

၂၄

၈.၃၃

 

ပျော်ဘွယ်

၃၆

၈.၃၃%

-

-

-

ရမည်းသင်းခရိုင်ပေါင်း

၆၄

၁၀.၉၄%

၂၄

၈.၃၃

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၅၅၈

၅၀

၄၈.၉၄%

၄၈

၈.၃၃