၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနှစ် (၂၀၁၉ခုနှစ်မိုးရာသီ)တွင် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ

(၁)ဘက်စုံသုံးစိုက်ခင်း(၁)ဧက တည်ထောင်စိုက်ပျိုးခြင်း

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး

မြို့နယ်ပေါင်း

ကျေးရွာပေါင်း

လျားထား(ပင်)

ပြီးစီး(ပင်)

စစ်ကိုင်း

၁၇

၁၈

၁၀၂၀၀

၄၂၀၀

မကွေး

၂၁

၂၁

၁၂၆၀၀

၃၀၀၀

မန္တလေး

၁၅

၁၇

၁၀၂၀၀

၂၇၂၀

စိမ်း/စိုပေါင်း

၅၃

၅၆

၃၃၀၀၀

၉၉၂၀

 

(၂)တစ်အိမ်ထောင်ကျွန်း(၃)ပင်နှင့် သစ်မာ(၂၀)ပင် စိုက်ပျိုးခြင်း

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး

အိမ်ထောင်စု အရေ အတွက်

တစ်အိမ်ထောင် ကျွန်း(၃)ပင်

တစ်အိမ်ထောင် သစ်မာ(၂၀)ပင်

လျာထား (ပင်)

ပြီးစီး(ပင်)

လျာထား (ပင်)

ပြီးစီး(ပင်)

စစ်ကိုင်း

၂၉၈၆

၈၇၈၇

၂၈၆၂

၅၈၅၈၀

၁၉၀၈၀

မကွေး

၂၉၆၄

၈၈၉၂

၁၂၉၀

၅၉၂၈၀

၈၆၀၀

မန္တလေး

၂၄၇၃

၇၁၇၉

၂၄၆၃

၄၇၈၆၀

၁၆၄၂၀

စိမ်း/စိုပေါင်း

၈၄၂၃

၂၄၈၅၈

၆၆၁၅

၁၆၅၇၂၀

၄၄၁၀၀

           

(၃)ပြည်သူဗဟိုပြုဖြင့် သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း   

စဉ်

ခရိုင်

မြို့နယ်

ကျေးရွာအမည်

လျာထား (ပင်)

ပြီးစီး (ပင်)

‌ရွှေဘို

တန်ဆည်

ရွာမကျေးရွာ

၄၁၀၀

-

မုံရွာ

ဒီပဲယင်း

တည်တော

၂၀၀၀

-

မုံရွာ

‌ချောင်းဦး

ကိုးဒါင့်ကန်

၁၈၀၀

-

မုံရွာ

ယင်းမာပင်

ကုန်းရွာ

၃၁၀၀

၃၁၀၀

စစ်ကိုင်း

မြင်းမူ

ကြာပင်လှ

၁၅၀၀

-

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

(၅)ရွာ

၁၂၅၀၀

၃၁၀၀

ပခုက္ကူ

မြိုင်

သင်းပေါင်းကန်

၄၀၀၀

-

 

မကွေး

မြို့သစ်

‌အောင်မြင်သာ

၁၀၀၀

-

 

မကွေး

‌တောင်တွင်းကြီး

ဖက်သန်းတပ်

၁၀၀၀

-

 

မကွေး

မကွေး

‌ညောင်ပင်

၂၀၀၀

-

 

၁၀

မင်းဘူး

စလင်း

တမာချောင်ရွာသစ်

၈၇၅

-

 

၁၁

မင်းဘူး

ပွင့်ဖြူ

‌ရေပုတ်ကြီး

၈၇၅

-

 

၁၂

မင်းဘူး

မင်းဘူး

ထုံးမကြီး

၈၇၅

၈၇၅

 

၁၃

မင်းဘူး

ငဖဲ

မြစ်ဖျား

၈၇၅

-

 

၁၄

သရက်

မင်းလှ

‌မြှောက်မြှားကုန်း

၅၀၀

-

 

၁၅

သရက်

ဆင်ပေါင်ဝဲ

လယ်ကျိုး

၁၀၀၀

-

 

၁၆

သရက်

မင်းတုန်း

လင်ဘန်း

၁၀၀၀

၁၀၀၀

 

၁၇

သရက်

ကံမ

ဖရုံလှ

၁၀၀၀

၁၀၀၀

 

 

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

(၁၂)ရွာ

၁၅၀၀၀

၂၈၇၅

 

၁၈

‌ကျောက်ဆည်

‌ကျောက်ဆည်

‌ကျောင်းကုန်း

၁၀၀၀

-

 

၁၉

‌ကျောက်ဆည်

မြစ်သား

လက်ပန်ဆိပ်

၁၀၀၀

-

 

၂၀

‌ကျောက်ဆည်

တံတားဦး

သမန်း

၁၀၀၀

၁၀၀၀

 

၂၁

မြင်းခြံ

မြင်းခြံ

‌လေးတန်း

၇၅၀

-

 

၂၂

မြင်းခြံ

နွားထိုးကြီး

စည်ပင်

၇၅၀

-

 

၂၃

မြင်းခြံ

‌တောင်သာ

လက်သဲချင်

၇၅၀

-

 

၂၄

မြင်းခြံ

ငါန်းဇွန်

ထွန်းသာ

၇၅၀

-

 

၂၅

‌ညောင်ဦး

‌ညောင်ဦး

သပွတ်စု

၁၅၀၀

-

 

၂၆

‌ညောင်ဦး

‌ကျောက်ပန်းတောင်း

ရိုးခြား

၁၅၀၀

-

 

၂၇

မိတ္ထီလာ

သာစည်

ဇီးပင်တွင်း

၃၀၀၀

-

 

၂၈

ရမည်းသင်း

ရမည်းသင်း

အင်ကြင်းသာ

၁၅၀၀

-

 

၂၉

ရမည်းသင်း

‌ပျော်ဘွယ်

ပဲ့ကန်(မ)

၁၅၀၀

၁၅၀၀

 

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

(၁၂)ရွာ

၁၅၀၀၀

၂၅၀၀

 

 

စိမ်း/စို စုစုပေါင်း

(၂၉)ရွာ

၄၂၅၀၀

၈၄၇၅