၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် ရေရရှိရေးအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း မြို့နယ်အလိုက် လုပ်ငန်းလျာထားချက်နှင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

ခရိုင် /မြို့နယ်

ရေကန်ငယ်

(ကန်)

ကျောက်စီ နုန်း ထိန်း

တမံငယ်

(ခု)

မြေ အောက် ရေ

(တွင်း)

မိုးရေစုကန် (ကန်)

 

ဂါလန်(၁၀၀)ဆံ့

မိုးရေခံကွန် ကရစ်ကန်

(ကန်)

 

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

ရွှေဘို

-

-

-

-

-

 

ခင်ဦး

-

-

-

-

-

-

 

ဝက်လက်

-

-

-

-

-

-

၁၆၅

-

ကန့်ဘလူ

-

-

-

-

-

-

-

 

ရေဦး

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

တန့်ဆည်

-

-

-

-

-

-

-

-

၈၀

-

ဒီပဲယင်း

-

-

-

-

-

-

-

 

ရွှေဘိုခရိုင်ပေါင်း

-

၁၄

၁၄

-

-

-

၂၄၅

-

မုံရွာ

-

-

-

-

-

-

-

ချောင်းဦး

-

-

-

-

-

-

၄၀

-

၁၀

ဘုတလင်

-

-

-

-

-

-

-

-

၁၁

အရာတော်

-

-

-

-

-

-

-

မုံရွာခရိုင်ပေါင်း

-

၁၁

၁၁

-

-

-

၄၀

-

၁၂

ဆားလင်းကြီး

-

-

-

-

-

-

-

၁၃

ယင်းမာပင်

-

-

-

-

-

-

-

၁၄

ပုလဲ

-

-

-

-

-

-

-

-

ယင်းမာပင်ခရိုင်ပေါင်း

-

-

-

-

-

-

၁၅

စစ်ကိုင်း

-

-

-

၇၂

-

၁၆

မြင်းမူ

-

-

-

-

-

၄၃

-

၁၇

မြောင်

-

-

-

-

-

-

-

-

စစ်ကိုင်းခရိုင်ပေါင်း

-

-

-

၁၁၅

-

တိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

-

၃၅

၃၅

-

၄၀၀

-

                         

 

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

ခရိုင် /မြို့နယ်

ရေကန်ငယ်

(ကန်)

ကျောက်စီ နုန်း ထိန်း

တမံငယ်

(ခု)

မြေ အောက် ရေ

(တွင်း)

မိုးရေစုကန် (ကန်)

 

ဂါလန်(၁၀၀)ဆံ့

မိုးရေခံကွန် ကရစ်ကန်

(ကန်)

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

ပေါက်

-

-

-

-

-

-

-

-

မြိုင်

-

-

-

-

-

-

-

-

ရေစကြို

-

-

-

-

-

၁၀၀

-

ပခုက္ကူ

-

-

-

-

-

-

-

ဆိပ်ဖြူ

-

-

-

-

-

-

-

 

ပခုက္ကူခရိုင်ပေါင်း

-

၁၃

၁၃

-

-

-

၁၀၀

-

ချောက်

-

-

-

-

-

-

-

-

ရေနံချောင်း

-

-

-

-

-

-

-

နတ်မောက်

-

-

-

-

-

-

၁၀၀

-

မြို့သစ်

-

-

-

-

-

-

-

၁၀

တောင်တွင်းကြီး

-

-

-

-

-

-

-

၁၁

မကွေး

-

-

-

-

-

 

မကွေးခရိုင်ပေါင်း

-

၁၅

၁၅

-

-

၁၀၀

-

၁၂

စလင်း

-

-

-

-

-

-

-

၁၃

ပွင့်ဖြူ

-

-

-

-

-

-

-

၁၄

မင်းဘူး

-

-

-

-

-

၁၀၀

-

၁၅

ငဖဲ

-

-

-

-

-

-

-

-

 

မင်းဘူးခရိုင်ပေါင်း

-

၁၁

၁၁

-

-

-

၁၀၀

-

၁၆

မင်းလှ

-

-

-

-

-

-

-

-

၁၇

ဆင်ပေါင်ဝဲ

-

-

-

-

-

-

-

-

၁၈

အောင်လံ

-

-

-

-

-

-

-

၁၉

သရက်

-

-

-

-

-

၁၀၀

-

၂၀

မင်းတုန်း

-

-

-

-

-

-

-

-

၂၁

ကံမ

-

-

-

-

-

-

-

သရက်ခရိုင်ပေါင်း

-

၁၃

၁၃

-

-

-

၁၀၀

-

တိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

-

၅၂

၅၂

-

-

၄၀၀

-

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

ခရိုင် /မြို့နယ်

ရေကန်

ငယ်

(ကန်)

ကျောက်စီ နုန်း ထိန်း

တမံငယ်

(ခု)

မြေ အောက် ရေ

(တွင်း)

မိုးရေစု

ကန် (ကန်)

 

ဂါလန်(၁၀၀)ဆံ့

မိုးရေခံကွန် ကရစ်ကန်

(ကန်)

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

ကျောက်ဆည်

-

-

-

-

-

-

-

မြစ်သား

-

-

-

-

-

-

-

-

တံတားဦး

-

-

-

-

-

၆၆

-

 

ကျောက်ဆည်ခရိုင်ပေါင်း

-

-

-

-

၆၆

-

မြင်းခြံ

-

-

-

-

-

၁၀၀

-

နွားထိုးကြီး

-

-

-

-

-

၄၇

-

တောင်သာ

-

-

-

-

-

၈၇

-

ငါန်းဇွန်

-

-

-

-

-

-

-

-

 

မြင်းခြံခရိုင်ပေါင်း

-

၁၁

၁၁

-

-

-

၂၃၄

-

ကျောက်ပန်းတောင်း

-

-

-

-

-

-

-

-

ညောင်ဦး

-

-

-

-

-

 

ညောင်ဦးခရိုင်ပေါင်း

-

-

-

-

-

၁၀

မိတ္ထီလာ

-

-

-

-

-

-

-

၁၁

သာစည်

-

-

-

-

-

-

၆၇

-

၁၂

ဝမ်းတွင်း

-

-

-

-

-

-

-

-

၁၃

မလှိုင်

-

-

-

-

-

၆၃

-

 

မိတ္ထီလာခရိုင်ပေါင်း

-

၁၀

၁၀

-

-

-

၁၃၀

-

၁၄

ရမည်းသင်း

-

-

-

-

-

-

၁၅

ပျော်ဘွယ်

-

-

-

-

-

၇၀

၁၅

 

ရမည်းသင်းခရိုင်ပေါင်း

-

-

-

၇၀

၁၅

 

တိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၃၅

၃၅

-

-

၅၀၀

၁၅