မြို့နယ်အလိုက် လုပ်ငန်းလျာထားချက်နှင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

မြို့နယ်

ရေကန်ငယ်

တူးဖော်ခြင်း

(ကန်)

ကျောက်စီနုန်းထိန်း

တမံငယ်ပြုလုပ်ခြင်း

လုပ်ငန်း(ခု)

မြေအောက်ရေ

(အဝီစိတွင်း)

တူးဖော်ခြင်း(တွင်း)

မိုးရေစုကန်

တည်ဆောက်ခြင်း

(ကန်)

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

ရွှေဘိုခရိုင်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရွှေဘို

-

-

-

-

 

ခင်ဦး

-

-

-

-

-

-

 

ဝက်လက်

-

-

-

-

 

ဒီပဲယင်း

-

-

-

-

-

-

 

ကန့်ဘလူ

-

-

-

-

-

-

 

ရေဦး

-

-

 

တန့်ဆည်

-

-

-

-

-

-

ရွှေဘိုခရိုင်ပေါင်း

၁၄

၁၄

မုံရွာခရိုင်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မုံရွာ

-

-

-

-

-

-

 

ချောင်းဦး

-

-

-

-

-

-

 

ဘုတလင်

-

-

-

-

-

-

 

အရာတော်

-

-

-

-

မုံရွာခရိုင်ပေါင်း

၁၂

၁၂

-

-

-

-

ယင်းမာပင်ခရိုင်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဆားလင်းကြီး

-

-

 

ယင်းမာပင်

-

-

-

-

-

-

 

ပုလဲ

-

-

-

-

-

-

ယင်းမာပင်ခရိုင်ပေါင်း

-

-

စစ်ကိုင်းခရိုင်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စစ်ကိုင်း

-

-

-

-

 

မြင်းမူ

-

-

-

-

 

မြောင်

-

-

-

-

စစ်ကိုင်းခရိုင်ပေါင်း

-

-

စစ်ကိုင်းတိုင်း

ဒေသကြီးပေါင်း

၃၅

၃၅

 

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

မြို့နယ်

တစ်ဖက်ရပ်ဆည်

တည်ဆောက်ခြင်း

 (ခု)

တိမ်ကောရေကန်

ပြုပြင်ခြင်း

(ကန်)

ဂါလံ(၁၀၀)ဆံ့

 မိုးရေခံကွန်ကရစ်ကန်

ပြုလုပ်ခြင်း (ကန်)

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

ရွှေဘိုခရိုင်

 

 

 

 

 

 

 

ရွှေဘို

-

-

-

-

-

-

 

ခင်ဦး

-

-

-

-

၅၉

၅၉

 

ဝက်လက်

-

-

-

-

-

-

 

ကန့်ဘလူ

-

-

၅၇

၅၇

 

ရေဦး

-

-

-

-

-

-

 

တန့်ဆည်

-

-

-

-

-

-

 

ဒီပဲယင်း

-

-

-

-

-

-

ရွှေဘိုခရိုင်ပေါင်း

-

-

၁၁၆

၁၁၆

မုံရွာခရိုင်

 

 

 

 

 

 

 

မုံရွာ

-

-

-

-

-

-

 

ချောင်းဦး

-

-

-

-

၅၀

၅၀

 

ဘုတလင်

-

-

-

-

-

-

 

အရာတော်

-

-

-

-

-

-

မုံရွာခရိုင်ပေါင်း

-

-

-

-

၅၀

၅၀

ယင်းမာပင်ခရိုင်

 

 

 

 

 

 

 

ဆားလင်းကြီး

-

-

-

-

-

-

 

ယင်းမာပင်

-

-

-

-

 

ပုလဲ

-

-

-

-

-

-

ယင်းမာပင်ခရိုင်ပေါင်း

-

-

-

-

စစ်ကိုင်းခရိုင်

 

 

 

 

 

 

 

စစ်ကိုင်း

-

-

-

-

-

-

 

မြင်းမူ

-

-

၃၄

၃၄

 

မြောင်

-

-

-

-

-

-

စစ်ကိုင်းခရိုင်ပေါင်း

-

-

၃၄

၃၄

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၂၀၀

၂၀၀

 

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

ခရိုင် /မြို့နယ်

ရေကန်ငယ်

တူးဖော်ခြင်း

(ကန်)

ကျောက်စီနုန်းထိန်း

တမံငယ်ပြုလုပ်  ခြင်းလုပ်ငန်း(ခု)

မြေအောက်ရေ

(အဝီစိတွင်း)

တူးဖော်ခြင်း(တွင်း)

မိုးရေစုကန်

တည်ဆောက် ခြင်း(ကန်)

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

ပခုက္ကူခရိုင်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပေါက်

-

-

-

-

-

-

 

မြိုင်

-

-

-

-

 

ရေစကြို

-

-

-

-

-

-

 

ပခုက္ကူ

-

-

-

-

 

ဆိပ်ဖြူ

-

-

-

-

ပခုက္ကူခရိုင်ပေါင်း

၁၃

၁၃

-

-

မကွေးခရိုင်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ချောက်

-

-

-

-

 

ရေနံချောင်း

-

-

-

-

 

နတ်မောက်

-

-

-

-

 

မြို့သစ်

-

-

-

-

 

တောင်တွင်းကြီး

-

-

-

-

-

-

 

မကွေး

-

-

-

-

မကွေးခရိုင်ပေါင်း

၁၅

၁၅

မင်းဘူးခရိုင်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စလင်း

-

-

-

-

-

-

 

ပွင့်ဖြူ

-

-

-

-

-

-

 

မင်းဘူး

-

-

-

-

 

ငဖဲ

-

-

မင်းဘူးခရိုင်ပေါင်း

၁၁

၁၁

-

-

သရက်ခရိုင်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မင်းလှ

-

-

-

-

 

ဆင်ပေါင်ဝဲ

-

-

-

-

-

-

 

အောင်လံ

-

-

-

-

 

သရက်

-

-

-

-

-

-

 

မင်းတုန်း

-

-

-

-

 

ကံမ

-

-

-

-

-

-

သရက်ခရိုင်ပေါင်း

၁၃

၁၃

-

-

မကွေးတိုင်း

ဒေသကြီးပေါင်း

၅၂

၅၂

 

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်

ခရိုင် /မြို့နယ်

တစ်ဖက်ရပ်ဆည်

တည်ဆောက်ခြင်း

(ခု)

တိမ်ကောရေကန်

ပြုပြင်ခြင်း

(ကန်)

ဂါလံ(၁၀၀)ဆံ့မိုးရေခံ ကွန်ကရစ် ကန်ပြု လုပ် ခြင်း(ကန်)

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

ပခုက္ကူခရိုင်

 

 

 

 

 

 

 

ပေါက်

-

-

-

-

 

မြိုင်

-

-

-

-

-

-

 

ရေစကြို

-

-

-

-

၅၀

၅၀

 

ပခုက္ကူ

-

-

-

-

-

-

 

ဆိပ်ဖြူ

-

-

-

-

-

-

ပခုက္ကူခရိုင်ပေါင်း

-

-

၅၀

၅၀

မကွေးခရိုင်

 

 

 

 

 

 

 

ချောက်

-

-

-

-

၆၀

၆၀

 

ရေနံချောင်း

-

-

-

-

-

-

 

နတ်မောက်

-

-

-

-

-

-

 

မြို့သစ်

-

-

-

-

 

တောင်တွင်းကြီး

-

-

-

-

-

-

 

မကွေး

-

-

-

-

-

-

မကွေးခရိုင်ပေါင်း

-

-

၆၀

၆၀

မင်းဘူးခရိုင်

 

 

 

 

 

 

 

စလင်း

-

-

-

-

-

-

 

ပွင့်ဖြူ

-

-

-

-

 

မင်းဘူး

-

-

-

-

-

-

 

ငဖဲ

-

-

-

-

-

-

မင်းဘူးခရိုင်ပေါင်း

-

-

-

-

သရက်ခရိုင်

 

 

 

 

 

 

 

မင်းလှ

-

-

-

-

-

-

 

ဆင်ပေါင်ဝဲ

-

-

-

-

၉၀

၉၀

 

အောင်လံ

-

-

-

-

-

-

 

သရက်

-

-

-

-

 

မင်းတုန်း

-

-

-

-

-

-

 

ကံမ

-

-

-

-

-

-

သရက်ခရိုင်ပေါင်း

-

-

၉၀

၉၀

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၂၀၀

၂၀၀

                 

 

စဉ်

ခရိုင်/မြို့နယ်

ရေကန်ငယ်

တူးဖော်ခြင်း

(ကန်)

ကျောက်စီနုန်း ထိန်းတမံငယ် ပြုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း(ခု)

မြေအောက်ရေ

တူးဖော်ခြင်း

(တွင်း)

မိုးရေစုကန်

တည်ဆောက် ခြင်း

(ကန်)

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

ကျောက်ဆည်ခရိုင်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကျောက်ဆည်

-

-

-

-

-

-

 

မြစ်သား

-

-

-

-

-

-

 

တံတားဦး

-

-

ကျောက်ဆည်ခရိုင်ပေါင်း

-

-

မြင်းခြံခရိုင်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မြင်းခြံ

-

-

-

-

 

နွားထိုးကြီး

-

-

-

-

-

-

 

တောင်သာ

-

-

 

ငါန်းဇွန်

-

-

-

-

-

-

မြင်းခြံခရိုင်ပေါင်း

၁၁

၁၁

-

-

ညောင်ဦးခရိုင်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကျောက်ပန်းတောင်း

-

-

 

ညောင်ဦး

-

-

-

-

-

-

ညောင်ဦးခရိုင်ပေါင်း

-

-

မိတ္ထီလာခရိုင်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မိတ္ထီလာ

-

-

-

-

 

သာစည်

-

-

-

-

 

ဝမ်းတွင်း

-

-

-

-

-

-

 

မလှိုင်

-

-

-

-

မိတ္ထီလာခရိုင်ပေါင်း

၁၀

၁၀

ရမည်းသင်းခရိုင်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရမည်းသင်း

-

-

-

-

 

ပျော်ဘွယ်

-

-

-

-

ရမည်းသင်းခရိုင်ပေါင်း

-

-

မန္တလေးတိုင်း

ဒေသကြီးပေါင်း

၃၅

၃၅

                     

 

စဉ်

ခရိုင်/မြို့နယ်

တစ်ဖက်ရပ်ဆည်

တည်ဆောက်ခြင်း

(ခု)

တိမ်ကောရေကန်

ပြုပြင်ခြင်း

(ကန်)

ဂါလံ(၁၀၀)ဆံ့ မိုးရေခံကွန်ကရစ် ကန်ပြုလုပ်ခြင်း (ကန်)

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

လျာ

ပြီး

ကျောက်ဆည်ခရိုင်

 

 

 

 

 

 

 

ကျောက်ဆည်

-

-

-

-

၆၁

၆၁

 

မြစ်သား

-

-

-

-

၇၉

၇၉

 

တံတားဦး

-

-

-

-

-

-

ကျောက်ဆည်ခရိုင်ပေါင်း

-

-

-

-

၁၄၀

၁၄၀

မြင်းခြံခရိုင်

 

 

 

 

 

 

 

မြင်းခြံ

 

-

-

-

 

နွားထိုးကြီး

-

-

-

-

-

-

 

တောင်သာ

-

-

-

-

 

ငါန်းဇွန်

-

-

-

-

-

-

မြင်းခြံခရိုင်ပေါင်း

-

-

-

-

ညောင်ဦးခရိုင်

 

 

 

 

 

 

 

ကျောက်ပန်းတောင်း

-

-

-

-

-

-

 

ညောင်ဦး

-

-

-

-

-

-

ညောင်ဦးခရိုင်ပေါင်း

-

-

-

-

-

-

မိတ္ထီလာခရိုင်

 

 

 

 

 

 

 

မိတ္ထီလာ

-

-

-

-

-

-

 

သာစည်

-

-

-

-

 

ဝမ်းတွင်း

-

-

-

-

၆၀

၆၀

 

မလှိုင်

-

-

-

-

-

-

မိတ္ထီလာခရိုင်ပေါင်း

-

-

၆၀

၆၀

ရမည်းသင်းခရိုင်

 

 

 

 

 

 

 

ရမည်းသင်း

-

-

-

-

-

-

 

ပျော်ဘွယ်

-

-

-

-

-

-

ရမည်းသင်းခရိုင်ပေါင်း

-

-

-

-

-

-

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၂၀၀

၂၀၀