Welcome to Dryzone Greening Zone

No front page content has been created yet.

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

,
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၄) ရက်

အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော တောအုပ်ကြီး (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူးနေရာ (၁၅)နေရာ ခန့်အပ်နိုင်ရေးအတွက် တောအုပ်ကြီး ရာထူးဝင် အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲကို (၃-၈-၂၀၁၉)ရက်​နေ့နှင့် (၄-၈-၂၀၁၉)ရက်​နေ့တို့တွင်  နေပြည်တော်၊ ရေဆင်းရှိ သစ်တောနှင့် ပတ်ဝန်း...

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၃၀)ရက်

အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော တောအုပ်ကြီး (လစာနှုန်း ကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူးနေရာ (၁၅)နေရာ ခန့်အပ်နိုင်ရေးအတွက် (၃-၈-၂၀၁၉)ရက်နေ့နှင့် (၄-၈-၂၀၁၉)ရက်နေ့များတွင် သစ်တောနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် တောအုပ်ကြီးရာထူးဝင် အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲသို့...

စာအုပ်
စာစောင်
များ