အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန Website အား မြန်မာဘာသာဖြင့် လွှင့်တင်

နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနသည် ဌာန၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် သတင်း အချက်အလက်များအား အများပြည်သူ လေ့လာသိရှိ နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ မြန်မာဘာသာ ဖြင့် ပြုစုထားသော Website (www.dryzonegreening.gov.mm) ကို ၁.၇.၂၀၁၃ နေ့မှ စ၍ လွှင့်တင်ထားရှိပြီး ဖြစ်ရာ စိတ်ပါဝင်စားသည့် ပြည်သူအများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် Website သို့ ဝင်​​ရောက် လေ့လာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါကြောင်း အသိပေး ဖော်ပြအပ် ပါသည်။

သတင်းများ