နောက်ဆုံးရသတင်းများ

နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင် ၁

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနသည် ဌာန၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် သတင်း အချက်အလက်များအား အများပြည်သူ လေ့လာသိရှိ နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ မြန်မာဘာသာ ဖြင့် ပြုစုထားသော Website (www.dryzonegreening.gov.mm) ကို...

စာအုပ်
စာစောင်
များ