စွမ်းအားမြှင့်မီးဖိုထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းရှင် အရေအတွက်နှင့် တစ်နှစ် ထုတ်လုပ်နိုင်မှု

စဉ်

တိုင်း ဒေသကြီး

လုပ်ငန်းရှင်

တစ်နှစ်

ထုတ်လုပ်မှု (လုံး)

(ခန့်မှန်း)

စစ်ကိုင်း

ရွှေဘို၊ဦးအုန်းမြိုင်(၁)ဦး၊ဝက်လက်(၁)ဦး၊ကန့်ဘလူ(၁)ဦး၊ချောင်းဦ(၅)ဦး၊အရာတော်(၃)ဦးနှင့်မြောင်မြို့နယ်

(၂)ဦး စုစုပေါင်း(၁၃)ဦး

၇၈၉၅၀

မကွေး

မြန်မာမြေစွမ်းအားမြှင့် အေဝမ်းမီးဖို ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်း၊ မင်းဘူးမြို့နယ်နှင့် တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်၊ ကုက္ကိုလ်ခွကျေးရွာ  ဦးအေးလွင်၊ စုစုပေါင်း လုပ်ငန်းရှင် စုစုပေါင်း(၂)ဦး

၇၆၃၀၀

မန္တလေး

တံတားဦး(၁)ဦး၊ကျောက်ပန်းတောင်း(၅)ဦး၊သာစည်(၁၀) ဦး၊ နွားထိုးကြီး(၁)ဦး၊ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်(၁)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၈)ဦး

၁၀၃၃၀၀

 

စိမ်း/စိုချုပ်

(၃၃)ဦး

၂၅၈၅၅၀