အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ e-Government လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက် ရုံးဝန်ထမ်းများ ကွန်ပျူတာအသုံးပြု၍ ရုံးလုပ်ငန်းကို ကျွမ်းကျင်လျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် Microsoft Office (Advanced Course) သင်တန်းဖွင့်

နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ အစိုးရနှင့် ပြည်သူလူထုထိတွေ့ဆက်ဆံမှု ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရရှိစေရန်နှင့် ဌာနလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာများ အသုံးချဆောင်ရွက်သည့် e-Government စနစ်တရပ် ဖြစ်ပေါ်လာရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဦးစီးဌာနရှိ ကွန်ပျူတာ၊ အင်တာနက်၊ E-mail စသည့် ရုံးလုပ်ငန်းများကို အမှန်တကယ် လက်တွေ့ ဆောင်ရွက်နေကြသည့် ရုံးဝန်ထမ်း တစ်ဦးချင်းစီ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့် ဌာန၏ e-Government လုပ်ငန်းများ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုကို အထောက်အကူပြုနိုင်ရန် အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစို ပြည်ရေးဦးစီးဌာန၌ (၂၇-၁၁-၂၀၁၄) မှ (၃-၁၂-၂၀၁၄)ထိ Microsoft Office (Advanced Course) သင်တန်းကို ဦးစီးရုံးချုပ်မှ (၉)ဦးနှင့် တိုင်းဒေသကြီးရုံးများမှ (၆)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၅)ဦးအား သင်တန်းပို့ချခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

သတင်းများ

Pages