သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်း စိုပြည်ရေးဦးစီး ဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော လစာနှုန်းကျပ်(၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) တောအုပ်ကြီး (၁၅) နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

လျှောက်လွှာ Download Link - http://www.dryzonegreening.gov.mm/?q=media/330169

သတင်းများ

Pages