၂၀၁၁- ခုနှစ်မှ စ၍ သဘာဝတောထိန်းဧရိယာအတွင်း တစ်ခရိုင်လျှင် တစ်ဧကအကျယ် အဝန်းရှိ အမြဲတမ်းနမူနာကွက်(PSP)များ ချမှတ်ကောက်ယူခြင်း ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုစာရင်း

စဉ်

ခရိုင်/မြို့နယ်

တည်နေရာ

ဇွန်/၂၀၁၁

ဇွန်/၂၀၁၈

သစ်မျိုး

ပါဝင်

ပင်

 သစ်မျိုး

 ပါဝင်

ပင်

 

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

 

 

ရွှေဘို/ရေဦး

ရွာငယ်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော

၁၃

၇၁၄

၁၃

၇၁၃

မုံရွာ/မုံရွာ

ကျောက္ကာ-ရွှေမြင်တင်ကာကွယ် တော

၁၃

၅၈၂

၁၄

၅၆၉

စစ်ကိုင်း/စစ်ကိုင်း

မင်းဝံတောင်ဘေးမဲ့တော

၂၆

၄၁၆

၂၉

၄၅၃

 

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

 

 

ပခုက္ကူ/ပခုက္ကူ

တန့်ကြည်တောင်ကြိုးပြင်ကာ ကွယ်တော

၂၀

၈၁၆

၂၂

၈၁၆

မကွေး/မကွေး

ယင်း(၄)အဆိုပြုကြိုးပြင်ကာ ကွယ်တော

၂၄

၆၅၆

၂၄

၆၆၈

မင်းဘူး/ပွင့်ဖြူ

ရွှေစက်တော်ကြိုးဝိုင်းကြားခံ နယ်မြေ(၅)

၁၉

၅၂၆

၁၉

၅၂၆

သရက်/မင်းတုန်း

တန်းညှောင့်တင်သဘာဝတော

၅၅

၃၀၁

၅၅

၃၀၆

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

 

 

 

 

 

ကျောက်ဆည်/ကျောက်

ဆည်

ရွှေသာလျောင်းတောင်ကြိုးပြင် ကာကွယ်တော

၁၆

၃၃၇

၁၆

၃၆၄

ညောင်ဦး/ညောင်ဦး

ဒဟတ်စီးကာကွယ်တော

၁၉

၃၀၆

၂၂

၃၆၇

၁၀

ညောင်ဦး/ကျောက်ပန်း

တောင်း

ကိုးကွေ့ကြိုးဝိုင်း

၁၉

၆၀၅

၁၉

၇၆၀

၁၁

မိတ္တီလာ/သာစည်

ယင်းမာပင်ကြိုးဝိုင်း

၂၃

၈၆၄

၂၃

၉၀၅

   မှတ်ချက်။             အထက်ပါအမြဲတမ်းနမူနာကွက်များ စာရင်းကောက်ယူခြင်းသည် (၁၅)ကြိမ်              မြောက်ဖြစ်ပါသည်။

စဉ်

ခရိုင်/မြို့နယ်

တည်နေရာ

ဇွန်/၂၀၁၁

ဇွန်/၂၀၁၈

သစ်မျိုး

ပါဝင်

ပင်

 သစ်မျိုး

 ပါဝင်

ပင်

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

 

 

 

 

 

မြင်းခြံ/တောင်သာ

တောင်သာတောင်ကြိုးဝိုင်း

၂၂

၆၀၇

၂၂

၆၀၇

ရမည်းသင်း/ရမည်းသင်း

ကြေးနီကန်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော

၂၈

၅၆၂

၂၈

၅၆၂

   မှတ်ချက်။         အထက်ပါအမြဲတမ်းနမူနာကွက်များ စာရင်းကောက်ယူခြင်းသည် (၄)ကြိမ်မြေက်  ဖြစ်ပါသည်။ ယခင်ဆောင်ရွက်သည့် ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်သည် ၂၀၁၆-ခုနှစ် တွင် ညောင်ဦးခရိုင်တွင်ပါဝင်သွား၍ တောင်သာမြို့နယ်အား ထပ်မံရွေးချယ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူ တပ်ကုန်းမြို့နယ်သည် ဥတ္တရခရိုင်အတွင်း ပါဝင်သွား၍ ရမည်းသင်းမြို့နယ်အား ထပ်မံရွေးချယ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။