၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် မြို့နယ်အလိုက် ဆောင်ရွက်သည့် သဘာဝတောကျန်များ (ပထမနှစ်) ထိန်းသိမ်းခြင်းစာရင်း

 

စဉ်

ခရိုင်/မြို့နယ်

တည်နေရာ

ဧရိယာ (ဧက)

ကန့်ဘလူ

ဆားတွင်းကြီးကြိုးဝိုင်း၊ အကွက် (၂၁-၂၃၊၂၆၊၂၉)

လွှဲဆိပ်ကြိုးဝိုင်း၊အကွက် (၇၄-၇၈)

၂၀၀၀

ရေဦး

ရွာငယ်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော

၂၀၀၀

တန့်ဆည်

ပေါင်ကတောင်ကြိုးဝိုင်း

၂၀၀၀

 

ကန့်ဘလူခရိုင်

 

 

ပုလဲ

ခင်အေးကြိုးဝိုင်း၊အကွက်(၅၁)

၁၀၀၀

 

ယင်းမာပင်ခရိုင်

 

 

စစ်ကိုင်း

မင်းဝံတောင်ဘေးမဲ့ကာကွယ်တော

၂၀၀၀

 

စစ်ကိုင်းခရိုင်

 

၂၀၀၀

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

 

၉၀၀၀

ပေါက်

ဆေးပင်ကြီးအဆိုပြုကြိုးပြင်ကာကွယ်တော

၁၀၀၀

မြိုင်

တန့်ကြည်တောင်ကြိုးဝိုင်း၊ အကွက်(၇၂)

၁၀၀၀

ရေစကြို

ကျောက်ထပ်တောင်ကြိုးဝိုင်း

၂၀၀၀

ဆိပ်ဖြူ

ဝန်ယူကြိုးပြင်ကာကွယ်တော

၁၀၀၀

 

ပခုက္ကူခရိုင်ပေါင်း

 

၅၀၀၀

ချောက်

ဆင်ကအဆိုပြုကြိုးပြင်ကာကွယ်တော

၁၀၀၀

နတ်မောက်

နဘူးတောင်ကြိုးပြင်အပတော

၁၀၀၀

မြို့သစ်

စတုံကြိုးဝိုင်း၊(၁၆၁-၁၆၅၊၁၇၀)

၁၀၀၀

တောင်တွင်းကြီး

ကင်မွန်းတောင်ကြိုးဝိုင်း၊ (၄၀၊၄၁၊၄၄၊၄၅)

၁၀၀၀

မကွေး

ဖိုကုန်းသဘာဝတော

၁၀၀၀

 

မကွေးခရိုင်ပေါင်း

 

၅၀၀၀

၁၀

စလင်း

အရှေ့စလင်းကြိုးဝိုင်း၊(၄၂၊၄၃)

၁၀၀၀

၁၁

ပွင့်ဖြူ

မြောင်းဦးကြိုးပြင်အပတော

၁၀၀၀

၁၂

မင်းဘူး

လေးပင်-အိုင်းမကြိုးပြင်ကာ ကွယ်တော

၁၀၀၀

၁၃

ငဖဲ

မန်းအပတော

၁၀၀၀

 

မင်းဘူးခရိုင်ပေါင်း

 

၄၀၀၀

၁၄

မင်းလှ

အင်ဖက်လှသဘာဝတော

၁၀၀၀

၁၅

ဆင်ပေါင်ဝဲ

သာစည်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော

၁၀၀၀

၁၆

အောင်လံ

အရှေ့ရိုးမကြိုးဝိုင်း

၁၀၀၀

၁၇

သရက်

စက်တောင်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော

၁၀၀၀

၁၈

မင်းတုန်း

သမ္ဘူလကြိုးဝိုင်း၊(၁၊ ၂)

၁၀၀၀

၁၉

ကံမ

သာဇီအတက်ကြီးကြိုးပြင်ကာကွယ်တော

၁၀၀၀

 

သရက်ခရိုင်ပေါင်း

 

၆၀၀၀

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

 

၂၀၀၀၀

ကျောက်ဆည်

ရဒါန်းချောင်းဆုံကြိုးဝိုင်း

၁၀၀၀

မြစ်သား

ပြက္ခယွေကြိုးဝိုင်း(၄၅၊၄၆၊၄၇)

၁၀၀၀

တံတားဦး

ကိန္ခရာတောင်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော

၁၀၀၀

 

ကျောက်ဆည်ခရိုင်

 

၃၀၀၀

မြင်းခြံ

ကုက္ကဲတောင်ကာကွယ်တော

၁၀၀၀

တောင်သာ

မြင်စိုင်းတောင်ကြိုးဝိုင်းအကွက်(၁)၊ တောင်ဖီလာကြိုးဝိုင်း၊အကွက်(၄)

၂၀၀၀

 

မြင်းခြံခရိုင်

 

၃၀၀၀

ညောင်ဦး

မြေသင်းတွင်းကြိုးပြင်ကာကွယ်တော

၁၀၀၀

ကျောက်ပန်းတောင်း

လက်ပံပျားအဆိုပြုကာကွယ်တော

၂၀၀၀

 

ညောင်ဦးခရိုင်

 

၃၀၀၀

သာစည်

ရူပါတောင်ကြိုးဝိုင်း၊(၂၀/၂၂)(ပိုင်း)၂၆

၁၀၀၀

 

မိတ္ထီလာခရိုင်

 

၁၀၀၀

ရမည်းသင်း

ကျီးနီကန်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော

၁၀၀၀

၁၀

ပျော်ဘွယ်

မိုးကောင်းဆည်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော

၁၀၀၀

 

ရမည်းသင်းခရိုင်

 

၂၀၀၀

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

 

၁၂၀၀၀

စိမ်း/စိုပေါင်း

 

၄၁၀၀၀