၂၀၁၈ ခုနှစ်မိုးရာသီတွင် စိုက်ပျိုးခဲ့သည့် အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစိုက်ပျိုးပင်များအား ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလနှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ရှင်ပင်ရေတွက်ခြင်းအရ ရှင်သန်မှု အခြေအနေ

စဉ်

ခရိုင်/ မြို့နယ်

စိုက်ခင်းအမျိုးအစား/တည်နေရာ

စိုက်ပျိုး ပင်

ရှင်ပင် ရာနှုန်း

ဒီဇင် ဘာလ

ဧပြီလ

ဩဂုတ်လ

မုံရွာ/မုံရွာ

ကွက်လပ်ဖြည့် (ဗောဓိတစ်ထောင်)

၉၀၀၀

၉၉.၁၈%

၉၈.၉၉%

၉၉.၆၇%

မုံရွာ/ ချောင်းဦး

‌ကျောက္ကာရွှေမြင်တင်ကာ

ကွယ်တော (ကွက်လပ်ဖြည့်)

၂၀၀၀

၉၇.၄၀%

၉၅.၃၀%

၉၉.၁၀%

မုံရွာ/ ဘုတလင်

ဖ.လ.ဖ ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော

၁၀၀၀

၉၆.၇၀%

၉၅.၂၀%

၉၇.၃၀%

‌ရွှေဘို/ရွှေဘို

ခွန်တောင်ကြီး၊ ရွှေဘို-ညောင်ပင်
သာလမ်း(လမ်းဝဲ/ယာ)

၁၀၀၀

၉၅.၈၀%

၉၅.၃၀%

၉၇.၈၀%

ရွှေဘို/

ဝက်လက်

စိုင်နိုင်ကွေ့-ဟန်လင်းလမ်း၊

စိုင်နိုင် ကွေ့ကျေး ရွာနှင့်

မကျေးသီကုန်း ကျေးရွာကြား

လမ်းဘေး

၁၀၀၀

၉၆.၂၀%

၉၅.၄၀%

၉၈.၈၀%

ရွှေဘို/ ရေဦး

ဖလံခုံကျေးရွာ၊ ဘုရားဝင်း

၁၀၀၀

၉၇.၂၀%

၉၅.၈၀%

၉၈.၇၀%

စစ်ကိုင်း/ စစ်ကိုင်း

စစ်ကိုင်းမင်းဝံတောင်ဘေးမဲ့

တောကာကွယ်တောအတွင်း

၁၀၀၀

၉၉.၂၀%

၉၃.၅၀%

၁၀၀%

စစ်ကိုင်း/မြောင်

ဆင်ဂေါင်းတောင်

၇၀၀၀

၉၈.၈၇%

၉၄.၃၀%

၉၉.၄၀%

စစ်ကိုင်း/ မြင်းမူ

ထီးဆောင်း၊ မုံရွာ-မန္တလေးလမ်း

မြောက်ဘက် ကံပြားလမ်း ပိုင်း

၂၀၀၀

၉၇.၁၀%

၉၅.၄၀%

၉၈.၆၁%

 

 

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၂၅၀၀၀

၉၈.၃၅%

၉၆.၅၂%

၉၉.၀၈%

၁၀

ပခုက္ကူ/ပခုက္ကူ

တန့်ကြည်တောင်

၁၀၀၀၀

၉၆.၇၈%

၉၆.၂၉%

၉၈.၅၈%

၁၁

ပခုက္ကူ/ ပခုက္ကူ

တန့်ကြည်တောင် (ကွန်တို)၂၅ခု

၁၂၅

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၂

ပခုက္ကူ/ ပေါက်

ရုံးဇရပ် နှောပေါက်ကျေး

လက်လမ်း၊ ပေါက်-ပခုက္ကူ နယ်ခြား

တက်မတောင်ကြိုးပြင်

ကာကွယ်တော (၁၀၀၀)ပင်စီ

၂၀၀၀

၉၉.၆၅%

၉၃.၂၅%

၉၆.၆၅%

၁၃

ပခုက္ကူ/ ရေစကြို

ယာကြီးကုန်း-ကံပေါက်ရွာသွား

ကားလမ်း

(တစ်အုပ်တစ်မ)

၂၀၀၀

၉၉.၈၅%

၉၉.၃၅%

၉၉.၅၅%

၁၄

မကွေး/ချောက်

‌ရွှေပုံတောင် ဂဲကြီးကုန်း(၉၅၀) ဧကအတွင်း

(ဖြည့်စွက်)

၁၃၅၀၀

၉၇.၆၄%

၉၁.၂၄%

၉၆.၅၀%

၁၅

မကွေး/ ချောက်

‌ရွှေပုံတောင်ပင်မနှင့်အတွင်းစည်း နယ်မြေအတွင်း

၅၀၀

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၀၀%

၁၆

မကွေး/တောင် တွင်းကြီး

ဗိဿနိုးကြိုးပြင်ကာကွယ် တော

၃၀၀၀

၉၉.၄၇%

၉၆.၉၃%

၁၀၀%

၁၇

မင်းဘူး/စလင်း

ဂွေးပဇင်းကျေးရွာ

၂၅၀၀

၉၆.၄၈%

၉၄.၀၄%

၉၈.၈၀%

၁၈

မင်းဘူး/ပွင့်ဖြူ

ရေဖြူတွင်းကျေးရွာ

၂၀၀၀

၉၈.၇၀%

၉၇.၁၀%

၁၀၀%

၁၉

မင်းဘူး/မင်းဘူး

ဇီးအိုင်ရွာအရှေ့မြောက်ဘက်

၂၅၀၀

၉၇.၉၂%

၉၆.၇၆%

၁၀၀%

၂၀

 မင်းဘူး/ငဖဲ

ဆင်ချည်တိုင်ရွာ

၂၀၀၀

၉၆.၀၅%

၉၂.၃၅%

၉၅.၅၅%

၂၁

သရက်/မင်းလှ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် ရှမ်းတပ်ကြီးသဘာဝတော

ထိန်း (၁၀၀၀)ဧကအတွင်း

၁၅၀၀

၉၁.၀၀%

၉၀.၂၀%

.၈၀%

၂၂

သရက်/ ဆင်ပေါင်ဝဲ

သာစည်ကြိုးပြင်ကာကွယ်

တောအတွင်းကိုးပင်-သာဂရလမ်းမိုင်

တိုင် (၈၆/၆)ကာလမ်း

၁၅၀၀

၉၈.၅၃%

၉၈.၄၇%

.၃၃%

၂၃

သရက်/သရက်

သရက်-မင်းတုန်းကားလမ်း (၁၃/၄) မိုင်မှ

လမ်းယာဘက်

၁၅၀၀

၉၆.၄၀%

၉၅.၅၃%

၉၆.၂၇%

၂၄

သရက်/မင်းတုန်း

ငါးခူအိုးကျေးရွာအနီး

၁၃၃၅

၉၆.၃၃%

၉၄.၉၈%

.၇၅%

၂၅

သရက်/ကံမ

မြဝတီကျေးရွာအနီး

၁၀၄၀

၉၅.၉၆%

၉၅.၀၀%

၉၆.၉၂%

 

 

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၄၇၀၀၀

၉၇.၄၂%

၉၄.၄၉%

၉၇.၉၇%

၂၆

ကျောက်ဆည်/ ကျောက်ဆည်

မင်းမွေးတောင်

၂၅၀၀

၉၃.၈၀%

၉၂.၂၀%

.၄၈%

၂၇

‌ကျောက်ဆည်/ မြစ်သား

‌ရွှေမင်းဝံ၊ပတ္တမြား၊ မယ်ညို တောင်

၃၀၀၀

၉၅.၃၀%

၉၃.၄၇%

.၇၇%

၂၈

‌ကျောက်ဆည်/ တံတားဦး

‌လေသာတောင်

၂၅၀၀

၉၉.၀၈%

၉၉.၀၀%

.၁၆%

၂၉

မြင်းခြံ/မြင်းခြံ

ကုက္ကဲတောင်ကာကွယ်တော (မြေစကောင်း)

၂၇၅၀

၉၅.၃၅%

၉၂.၆၅%

.၉၁%

၃၀

မြင်းခြံ/

နွားထိုးကြီး

စင်္ကြာတောင်ကြိုးပြင်

၂၇၅၀

၉၅.၈၂%

၉၃.၈၅%

၉၈.၆၂%

၃၁

မြင်းခြံ/ တောင်သာ

‌တောင်သာတောင်ကြိုးဝိုင်း

၂၇၅၀

၉၆.၂၉%

၉၂.၀၇%

၉၉.၃၈%

၃၂

မြင်းခြံ/ငါန်းဇွန်

‌ရွှေတောင်အဆိုပြုကြိုပြင်

ကာကွယ်တော

၂၇၅၀

၉၆.၈၄%

၉၅.၉၆%

၉၈.၆၅%

၃၃

‌ညောင်ဦး/ ကျောက် ပန်းတောင်း

‌ကျောက်ပန်းတောင်း-

မိတ္ထီလာကားလမ်း

၃၀၀၀

၉၉.၅၇%

၉၇.၉၃%

၉၉.၈၇%

၃၄

‌ညောင်ဦး / ညောင်ဦး

တုရင်တောင်(၅၀၀)ပင်၊

ပိုက်လှမ်းတောင်

၃၀၀၀

၉၉.၀၀%

၉၄.၁၃%

.၆၃%

၃၅

မိတ္ထီလာ/ သာစည်

ရူပါတောင်ကြိုးဝိုင်း(၂၁)

၂၅၀၀

၁၀၀%

၉၈.၈၈%

၁၀၀%

၃၆

မိတ္ထီလာ/ဝမ်းတွင်း

မယ်ညိုတောင်ကြိုးဝိုင်း(၈)

၂၅၀၀

၉၉.၆၀%

၉၈.၉၆%

၁၀၀%

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

၃၀၀၀၀

၉၇.၃၂%

၉၅.၃၁%

.၇၄%

 

စိမ်း/စိုပေါင်း

၁၀၂၀၀၀

၉၇.၆၂%

၉၅.၂၃%

.၁၇%