ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ ဆောင်ပုဒ်များ ပျိုးဥယျာဉ်များတွင် တပ်ဆင်၊ စိုက်ထူ ထားရှိမှု အခြေအနေ (၃၀-၉-၂၀၁၉)ရက်နေ့ထိ

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး

ဆောင်ပုဒ်တပ်ဆင်ပြီး

၁၀' ၁½ ဆောင်ပုဒ်

၆'  ၄'ဆောင်ပုဒ်

ပေါင်း

စစ်ကိုင်း

၁၁

၁၁

၁၁

၂၂

မကွေး

-

မန္တလေး

၁၅

၁၇

၁၇

၃၄

 

စိမ်း/စိုချုပ်

၃၅

၃၇

၂၈

၆၅