ဒေသအလိုက် ရေးဆွဲဆောင်ရွက်သော စီမံချက်များ

(က)     ရေဝေရေလဲဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးလုပ်ငန်း

                     အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနသည် သစ်တောဦးစီးဌာန နှင့်ညှိနှိုင်း၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးတို့ရှိ ဆည်နှင့်ရေလှောင်တမံ၊ မြစ်၊ချောင်း ရေဝေရေလဲ​ဒေသများ၌ စိုက်ခင်းတည်ထောင်ခြင်းနှင့် သဘာဝတောကျန်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ် ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်(၂၀၁၉ခုနှစ်မိုးရာသီ)တွင် ဆောင်ရွက်မည့် ဆည်တမံများ၏ ရေဝေရေလဲ​ဒေသများတွင် စိုက်ပျိုးသည့်အခြေအနေ

                      (၃၀-၆-၂၀၁၉)ရက်နေ့                                                            

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/

ခရိုင်/ မြို့နယ်

အကျိုးပြုဆည်

စိုက်ပျိုးပြီးစီးမှု

လျာထားဧက

ပြီးစီးဧက

ရွှေဘို/ရေဦး

စောမဲချောင်း

၈၀

၈၀

ရွှေဘို/ကန့်ဘလူ

သိန်ရင်ဆည်

၄၀

၄၀

စစ်ကိုင်း/တန့်ဆည်

စီပတုံးချောင်း

၈၀

၈၀

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

 

၂၀၀

၂၀၀

မကွေး/ရေနံချောင်း

ပင်းချောင်း

၁၂၀

၁၆

မကွေး/မြို့သစ်

ဆဒ္ဒန်ဆည်

၁၃၀

၁၃၀

မကွေး/တောင်တွင်းကြီး

ဘန်းကုန်း

၅၀

၅၀

မင်းဘူး/စလင်း

ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်း

၁၇၀

၁၀၁

မင်းဘူး/မင်းလှ

ယင်းရိုးကြီးဆည်

၉၀

၉၀

သရက်/မင်းတုန်း

ရှူချောင်းရေဝေ

၄၀

၄၀

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

 

၆၀၀

၄၂၇

၁၀

မြင်းခြံ/မြင်းခြံ

မြန္ဒာရေကန်

၈၀

၅၀

၁၁

မြင်းခြံ/မြင်းခြံ

ညောင်ပင်သာဆည်

၂၀

၁၂

ညောင်ဦး/ညောင်ဦး

ဆင်သားမွေးရေကန်

၅၀

၃၅

၁၃

ရမည်းသင်း/ရမည်းသင်း

ကျီးနီဆည်

၅၀

၅၀

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

 

၂၀၀

၁၃၉

စိမ်း/စိုပေါင်း

 

၁၀၀၀

၇၆၆