ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ လမ်းညွှန်ချက်အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု

(၁.၄.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင်  သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနမှ တည်ထောင်ထားရှိသည့် သစ်တောစိုက်ခင်း များ၊ အထူးစိမ်းစိုက်ခင်းများနှင့် သဘာဝတောထိန်းဧရိယာများအတွင်းရှိ မြေတိုက်စားမှု ဖြစ်ပေါ်နေ သည့် မြောင်ငယ်များတွင် သစ်ကိုင်းဖျားသုံးနုန်းထိန်းတမံငယ် (Brushwood  Small Check Dam)များ ဝန်ထမ်းအင်အားဖြင့် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ဆောင်ရွက်ရန် လမ်းညွှန်ခဲ့ ပါသည်။ လမ်းညွှန်ချက်အရ ၂၀၁၈ (၆) လ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း သစ်ကိုင်းဖျားသုံးနုန်းထိန်း တမံငယ် စုစုပေါင်း (၁၇၄) ခု ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး

သစ်ကိုင်းဖျားသုံးနုန်းထိန်းတမံငယ်အရေအတွက် (ခု)

စစ်ကိုင်း

၅၈

မကွေး

၆၆

မန္တလေး

၅၀

စုစုပေါင်း

၁၇၄

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လဆန်းတွင် သစ်ကိုင်းဖျားသုံးနန်းထိန်းတမံငယ် (၁၇၄) ခုကို ထပ်မံ စစ်ဆေး၍ လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းရန် လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရာ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသဖြင့် ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည့် နွားထိုးကြီးမြို့နယ်ရှိ  သစ်ကိုင်းဖျားသုံး နုန်းထိန်း တမံငယ် (၃) ခုအား ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် မိုးတွင်းကာလအတွင်း သစ်ကိုင်း ဖျားသုံးနုန်းထိန်းတမံငယ်များ ပျက်စီးမှုဖြစ်ပေါ်ပါက ချက်ချင်းပြန်လည်ပြုပြင် ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

နုန်းပို့ချမှုအနေဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် (၆) လ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း မြင်းမူမြို့နယ်၌ နုန်းပို့ချမှု အများဆုံး (၁၀) လက်မခန့် ရှိပါကြောင်းနှင့် ၂၀၁၉ မိုးရာသီတွင် နုန်းပို့ချသော နေရာများ၌ ရှား၊ နဘဲ၊ ကန္တာစိမ်း၊ ဘောစကိုင်း စသည်တို့အား အစေ့ချစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် Vetiver မြက်၊ နဘဲကိုင်း နှင့် ဝါးပင် စိုက်ပျိုးခြင်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

နှစ်စဉ်မြေတိုက်စားမှုဖြစ်ပေါ်နေသည့်နေရာများ(သို့) မြေတိုက်စားမှုဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် နေရာများတွင် သစ်ကိုင်းဖျားသုံးနုန်းထိန်းတမံငယ်များ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သဖြင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း  စုစုပေါင်း (၁၈၇) ခု ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။

 

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး

မြို့နယ်

အရေအတွက်

မှတ်ချက်

စစ်ကိုင်း

၁၇

၆၁

 

မကွေး

၂၁

၆၃

 

မန္တလေး

၁၅

၆၃

 

 

စုစုပေါင်း

၅၃

၁၈၇