ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊မိုးရာသီတွင် သဘာဝအလျောက် မျိုးဆက်ရန်ခက်ခဲသည့်နေရာများ၊သစ်ပင်စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းရန် ခက်ခဲသည့်နေရာများတွင် ကန္တာစိမ်း၊ ဘောစကိုင်း သစ်စေ့များဆူးထိုး၍ သစ်စေ့မြှပ်ခြင်းမြို့နယ်အလိုက် စိုက်ပျိုးခြင်း အခြေအနေ

စဉ်

မြို့နယ်

တည်နေရာ

ကျင်းအရေ အတွက်

သစ်မျိုး

ဝက်လက်

ရှိမ္မကားကျေးရွာမြောက်ဘက်၊ ရှိမ္မကား-အင်ဒေါင်းသွားလမ်း အရှေ့ဘက်

၈၄၇၀

ကန္တာစိမ်း၊ ဘောစကိုင်း

ဆားလင်းကြီး

ဖိုလ်ဝင်တောင်ကြိုးဝိုင်းအတွင်းရှိ(၂/၂၀၁၉) ကျေးရွာသုံးစိုက်ခင်း(၂၀)ဧက၏ မြောက်ဘက်

၆၃၄၄၀

ကန္တာစိမ်း၊ဘောစကိုင်း

ချောင်းဦး

-

-

-

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

 

 

 

ပခုက္ကူ

တန့်ကြည်တောင်အထူးစိမ်းလန်း စိုပြည်ရေး ဧရိယာ

၁၀၀၀

ကန္တာစိမ်း

ချောက်

ရွှေပုံတောင်စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဧရိယာ၊ ပင်မနှင့် အတွင်းစည်းနယ်မြေရှိ B2ကုန်း တွင်(၃၀၀)ကျင်း၊ အပြင်စည်းနယ်မြေရှိ (၀၂၃) ကုန်း၏အနောက် ဘက်စောင်းနှင့် အရှေ့ဘက် တောင်ကုန်းများ တွင်(၅၀၀)ကျင်း

၈၀၀

ကန္တာစိမ်း

ရေနံချောင်း

၂/၂၀၁၉ရေဝေရေလဲစိုက်ခင်း(၁၂၀) ဧက၏အရှေ့တောင်ဘက်၊လျှိုမြောင် တစ်လျောက်

၅၀၀

ကန္တာစိမ်း

မကွေး

ကဒေါင်းကြီးကျေးရွာအနောက်ဘက်၊ တဲကုန်းကြီးကဒေါင်းကြီး ကျေးရွာဆက်လမ်း နံဘေး

၇၀၀

ကန္တာစိမ်း

စလင်း

အေးချမ်းသာကြိုးပြင် ကာကွယ်တောအတွင်း၊ ဖလူးကျေးရွာ၏ အနောက်မြောက်ဘက်(၂) မိုင်၊(၄)ဖာလုံခန့်အကွာ၊ ၁/၂၀၁၉ ရေဝေရေလဲ စိုက်ခင်းအတွင်း ရှိအကွက်ခွဲ B2နှင့်C1

၅၄၀

ကန္တာစိမ်း

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

 

 

 

ကျောက်ဆည်

မင်းမွေးတောင်(တောင်ဘက်ခြမ်း)

၁၂၁၀

ကန္တာစိမ်း၊ ဘောစကိုင်း

မြစ်သား

ရွှေမင်းဝံအဆိုပြုကာကွယ်တော

၆၀၆

ကန္တာစိမ်း-ဘောစကိုင်း

တံတားဦး

တောင်တလုံးတောင်အနီး

၁၈၁၅

ကန္တာစိမ်း၊ ဘောစကိုင်း

မြင်းခြံ

ယုန်ထိုးတောင်

၂ဗူး

ကန္တာစိမ်း၊ ဘောစကိုင်း

နွားထိုးကြီး

စကြာတောင်ကြိုးပြင်တော၊ ၂၀၁၈-ခုနှစ်၊ တောင်တန်းကွက်လပ်ဖြည့်စိုက်ပျိုးခြင်း (၂၇၅၀)ပင် စိုက်ခင်းအနီး

၂ဗူး

ကန္တာစိမ်း၊ ဘောစကိုင်း

တောင်သာ

မြင်စိုင်းတောင်ကြိုးဝိုင်း၊ အကွက်အမှတ်(၁)

၂ဗူး

ကန္တာစိမ်း-

ဘောစကိုင်း

ငါန်းဇွန်

-

-

-

ညောင်ဦး

တုရင်တောင်ကာကွယ်တော၊

ပိုက်လှမ်းတောင်

၁၀၀

ကန္တာစိမ်း-၅၀

ဘောစကိုင်း-၅၀

ကျောက်ပန်း တောင်း

၃/၂၀၁၉(ထူးစိမ်း)ကွက်လပ်ဖြည့်

(၃၀၀၀)ပင် စိုက်ခင်းအနီး

၂ဗူး

ကန္တာစိမ်း-၁ဗူး

ဘောစကိုင်း-၁ဗူး

၁၀

မတ္ထီလာ

တောင်တော်တောင်

တောင်ဗြဲဇဲအပတော

၂ဗူး

ကန္တာစိမ်း-

ဘောစကိုင်း

၁၁

သာစည်

ရွှေနတ်တောင်အဆိုပြုကြိုးပြင်ကာကွယ်တော ၂/၂၀၁၈ အခြား(၂၅)ဧက

၃ပြည် ၂ဗူး

ကန္တာစိမ်း-

ဘောစကိုင်း

၁၂

ဝမ်းတွင်း

မယ်ညိုတောင်ကြိုးဝိုင်း အကွက်

အမှတ်(၈)

၁၂၁၀

ကန္တာစိမ်း-

ဘောစကိုင်း

၁၃

မလှိုင်

မယ်ညိုတောင်ကြိုးဝိုင်း အကွက်အမှတ်(၂၁)

၂၄၂၀

ကန္တာစိမ်း

ဘောစကိုင်း

၁၄

ရမည်းသင်း

ကျီးနီကန်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော၊၂/၂၀၁၉ အခြားစိုက်ခင်း (၅၀)ဧက အနီး

၆၀၀

ကန္တာစိမ်း-၃၀၀

ဘောစကိုင်း-၃၀၀

၁၅

ပျော်ဘွယ်

၁/၂၀၁၈ကျေးရွာသုံးစိုက်ခင်း(၂၀၀)ဧက အနီးကြပ်တည်းမြေကွက်၊၁/၂၀၁၉ ကျေးရွာသုံးစိုက်ခင်း(၉၀)ဧကအနီးမြေဆီလွှာတိုက်စားနေသောကြပ်တည်း

မြေနေရာ များ

၂၅ပြည်

ကန္တာစိမ်း-၂၄ပြည် ဘောစကိုင်း -၁ပြည်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး