၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနှစ်(၂၀၁၉ခုနှစ်မိုးရာသီ)တွင် စိုက်ပျိုးမည့် အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်း များ၏ လျာထားချက်

 

စိမ်း/စိုချုပ်

စဉ်

တိုင်း ဒေသကြီး

အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးစိုက်ပျိုးခြင်း

စုစုပေါင်း

ကွက်လပ် ဖြည့်
စိုက်ပျိုးခြင်း

တစ်အုပ်

တစ်မ
စိုက်ပျိုးခြင်း

ကွန်တို ဘောင်
စိုက်ပျိုး ခြင်း

ဖြည့်စွက်
စိုက်ပျိုး ခြင်း

သဘာဝ တောထိန်း
ဧရိယာ
ကွက်လပ် ဖြည့်
 စိုက်ပျိုးခြင်း

စစ်ကိုင်း

၁၀၀၀၀

၁၅၀၀၀

-

-

၂၅၁၂၅

၅၀၁၂၅

မကွေး

၁၃၅၀၀

၁၉၈၇၅

၁၂၅

၁၃၅၀၀

၇၇၄၂၅

၁၂၄၄၂၅

မန္တလေး

၃၀၀၀၀

-

-

-

၆၁၆၂၅

၉၁၆၂၅

စိမ်း/စိုချုပ်

၅၃၅၀၀

၃၄၈၇၅

၁၂၅

၁၃၅၀၀

၁၆၄၁၇၅

၂၆၆၁၇၅

 

မြို့နယ်အလိုက်စိုက်ပျိုးမည့်စာရင်း

စဉ်

ခရိုင်/ မြို့နယ်

စိုက်ခင်းအမျိုးအစား/တည်နေရာ

စိုက်ပျိုး
(ပင်)

‌ရွှေဘို/ခင်ဦး

အမှတ်(၃)ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်း (တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၀၀၀

ရွှေဘို/ ဝက်လက်

စစ်ကိုင်း - ရွှေဘို ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်း ဘုရား လေး ကုန်းလမ်းဆုံဘေးမဲ့ ကာကွယ် တော
(တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၅၀၀

ရွှေဘို/ ရေဦး

ငါးပယ်ကျေးရွာအဝင် ပလပ်မြေ (တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၅၀၀

ရွှေဘို/ ဒီပဲယင်း

ဆည်တော-သစ်ရာအိုက်ကြား အပတော (တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၀၀၀

‌ရွှေဘို/ကန့်ဘလူ

စံပါယ်နံ့သာကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်
(၂၇မှ ၃၁)ထိ (သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ
ကွက်လပ်ဖြည့်)

၁၀၁၂၅

မုံရွာ/မုံရွာ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ သဘာဝတောထိန်း(၁၀၀၀)
ဧကအတွင်း(အပင်ကြီး ၁၀၀) (ကွက်လပ်ဖြည့်)

၁၀၀၀၀

မုံရွာ/မုံရွာ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ သဘာဝတောထိန်း(၁၀၀၀)
ဧကအတွင်း(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ
ကွက်လပ်ဖြည့်)

၅၀၀၀

မုံရွာ/ချောင်းဦး

‌ကျောက်က္ကာ-ရွှေမြင်တင် အဆိုပြုကြိုးပြင် ကာကွယ်တောအတွင်း(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၅၀၀၀

စစ်ကိုင်း/စစ်ကိုင်း

စစ်ကိုင်းမင်းဝံတောင် ဘေးမဲ့ကာကွယ်တော
(တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၀၀၀

၁၀

စစ်ကိုင်း/စစ်ကိုင်း

စစ်ကိုင်းမင်းဝံတောင် ဘေးမဲ့ကာကွယ်တော
(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၅၀၀၀

၁၁

စစ်ကိုင်း/မြင်းမူ

နတ်ကန်ကွင်းဒေသ(တစ်အုပ်တစ်မ)

၂၀၀၀

၁၂

စစ်ကိုင်း/မြောင်

ဆင်ဂေါင်းတောင်(အပင်ကြီး၅၀) (တစ်အုပ်တစ်မ)

၇၀၀၀

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

(၁၂)ကွက်

၅၀၁၂၅

ပခုက္ကူ/ပေါက်

တက်မတောင်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော
(တစ်အုပ်တစ်မ)

၂၀၀၀

ပခုက္ကူ/ရေစကြို

ရှင်မတောင်ကြိုးဝိုင်း(တစ်အုပ်တစ်မ)

၂၀၀၀

ပခုက္ကူ/ပခုက္ကူ

ဘူတာကုန်းနှင့်ပေါက်ကံမျှော်ကုန်း
(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၁၀၀၀၀

ပခုက္ကူ/ပခုက္ကူ

တန့်ကြည်တောင် အရှေ့ဘက်ခြမ်း (ကွန်တိုဘောင်)

၁၂၅

မကွေး/ချောက်

ရွှေပုံတောင်၊ဂဲကြီးကုန်း(၉၅၀)ဧကအတွင်း
(ဖြည့်စွက်)

၁၃၅၀၀

မကွေး/ချောက်

ရွှေပုံတောင်၊ ပင်မနှင့် အတွင်းစည်း(၄၀၀)ပင် နှင့်  ဂဲကြီးကုန်း(၁၀၀)ပင် (အပင်ကြီး) (ကွက်လပ်ဖြည့်)

၅၀၀

မကွေး/
တောင်တွင်းကြီး

ဗိဿနိုးကြိုးပြင် ကာကွယ်တောအတွင်း (ကွက်လပ်ဖြည့်)

၃၀၀၀

မင်းဘူး/စလင်း

အင်ကြင်းပင်လှကျေးရွာ(န) (တစ်အုပ်တစ်မ)

၂၅၀၀

မင်းဘူး/ပွင့်ဖြူ

ရေပုတ်ကြီးကျေးရွာ(တစ်အုပ်တ်မ)

၂၀၀၀

၁၀

မင်းဘူး/မင်းဘူး

ဇီးအိုင်ကျေးရွာ(တစ်အုပ်တစ်မ)

၂၅၀၀

၁၁

မင်းဘူး/ငဖဲ

မြစ်ဖျားကျေးရွာ(တစ်အုပ်တစ်မ)

၂၀၀၀

၁၂

သရက်/မင်းလှ

၂၀၁၇ ခုနှစ်ရှမ်းတပ်ကြီး သဘာဝတော (၁၀၀၀)ဧကအတွင်း အကွက်အမှတ်(၁၆) (တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၅၀၀

၁၃

သရက်/ဆင်ပေါင်ဝဲ

သာစည်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအတွင်း ကိုးပင်-သာဂရ လမ်းမိုင်တိုင်(၈၉/၁) (တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၅၀၀

၁၄

သရက်/သရက်

သရက်-မင်းတုန်းကားလမ်း(၁၁/၇ မိုင်မှ (၂) ဖာလုံအကွာ မန်းကျည်းပင်ပုရွာနှင့်ရွှေပန်းကိုင်း  ရွာသွား လမ်းယာဘက်)(တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၅၀၀

၁၅

သရက်/မင်းတုန်း

ကြိုးပြင်ခုတ်ကွက် အမှတ်(၄၀) မြုံးဝကျေးရွာ သွားလမ်း(တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၃၃၅

၁၆

သရက်/ကံမ

ဂျွန်းတောင်ကျေးရွာ ရွှေမုဌော ဘုရားကုန်း (တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၀၄၀

၁၇

‌ပခူက္ကူ/ပေါက်

၂၀၁၆၊၂၀၁၇(ရေဖြူကြိုးပြင်ကာကွယ်တော)
၂၀၁၄၊၂၀၁၅(တက်မတောင်သဘာဝတောထိန်း)
(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၁၀၀၀၀

၁၈

‌ပခူက္ကူ/ရေစကြို

၂၀၁၇ ခုနှစ် တောင်ဦးပြုံးသဘာဝတော (၁၀၀၀)ဧကအတွင်း(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၁၁၀၀၀

၁၉

မကွေး/ချောက်

၂၀၁၇ခုနှစ် ပုပ္ပကန်အဆိုပြု ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော (၁၀၀၀)ဧကအတွင်း

(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၃၂၀၀

၂၀

မကွေး/ ရေနံချောင်း

၂၀၁၇ခုနှစ်စပါးမျှော်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော
(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၂၄၇၀

၂၁

မကွေး/ နတ်မောက်

၂၀၁၇-၂၀၁၈ သဘာဝတော(၁၀၀၀)ဧက၊

မြင့်တဲကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၁၀)အတွင်း
(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၃၉၃၀

၂၂

မကွေး/မြို့သစ်

၂၀၁၇ခုနှစ်သဘာဝတောအတွင်း
 စည်သာကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၃၆၊၃၇၊၂၇)
(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၃၂၀၀

၂၃

မကွေး/
တောင်တွင်းကြီး

၂၀၁၇ခုနှစ် သဘာဝတော(၁၀၀၀)ဧက

(ကင်းပွန်တောင်ကြိုးဝိုင်း)အကွက်အမှတ်၄၉၊၅၀၊၅၁၊ ၅၂(သဘာဝတောထိန်း ဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၃၂၀၀

၂၄

မကွေး/မကွေး

၂၀၁၇ခုနှစ်ဂွေးကုန်း(အောင်မြင်ကုန်း)(၁၀၀၀)ဧက (သဘာဝတောထိန်း ဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၃၀၀၀

၂၅

မင်းဘူး/စလင်း

၂၀၁၇-၂၀၁၈သဘာဝတောထိန်း (၁၀၀၀)ဧကအတွင်း (သဘာဝတောထိန်းဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၄၀၀၀

၂၆

မင်းဘူး/ပွင့်ဖြူ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ သဘာဝတောထိန်း(၁၀၀၀)ဧက အတွင်း (သဘာဝတောထိန်းဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၇၀၀၀

၂၇

မင်းဘူး/မင်းဘူး

၂၀၁၇-၂၀၁၈သဘာဝတောထိန်း(၁၀၀၀)ဧက အတွင်း (သဘာဝတောထိန်းဧရိယာကွက် လပ်ဖြည့်)

၅၅၀၀

၂၈

သရက်/မင်းလှ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ရှမ်းတပ်ကြီးသဘာဝတောထိန်း
(၁၀၀၀)ဧကအတွင်းအကွက်အမှတ်(၁၆)တွင်း (သဘာဝတောထိန်းဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၄၁၆၀

၂၉

သရက်/ ဆင်ပေါင်ဝဲ

သာစည်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအတွင်းကိုးပင်-သဂရ လမ်း(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၄၁၈၅

၃၀

သရက်/သရက်

သရက်-ကံမလမ်းမိုင်တိုင် ၇/၀မှ ၈/၅ အထိ လမ်းညာ ဘက်(၂၀၁၇ခုနှစ်စက်တောင်သဘာဝတော ၁၀၀၀ဧက အတွင်း)(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၄၂၃၀

၃၁

သရက်/မင်းတုန်း

၂၀၁၈ခုနှစ်(ဒုနှစ်)မှန် သဘာဝတော (၁၀၀၀) ဧက အတွင်း(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၁၃၀၉

၃၂

သရက်/မင်းတုန်း

ပန်းညိုကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအကွက်အမှတ်(၂)

၂၉၁၆

၃၃

သရက်/ကံမ

၂၀၁၇ ခုနှစ် ကုန်းစုချောင်း သဘာဝတော(၂၀၀၀)ဧက အကွက်အမှတ်(၈၊၁၀)အတွင်း(သဘာဝတောထိန်း ဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၄၁၂၅

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

(၃၃)ကွက်

၁၂၄၄၂၅

‌ကျောက်ဆည်/
ကျောက်ဆည်

မင်းမွေးတောင်ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော
(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၄၅၀၀

‌ကျောက်ဆည်/
ကျောက်ဆည်

ရဒါန်းချောင်းစုံ(မ)ကြိုးဝိုင်းဓါတ်တော်တောင်
(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၈၄၇၁

‌ကျောက်ဆည်/
မြစ်သား

‌ရွှေမင်းဝံတောင်တန်း(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၄၅၀၀

‌ကျောက်ဆည်/
မြစ်သား

ပြက္ခယွေကြိုးဝိုင်း အကွက်အမှတ်(၄၉၊၅၀)
(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၃၈၆၄

‌ကျောက်ဆည်/
တံတားဦး

‌ဆေးခင်းကြီးကြိုးပြင်ကာကွယ်တော
(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၅၀၀၀

‌ညောင်ဦး/ညောင်ဦး

ကံကြီးကုန်းတောင်(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၃၀၀၀

‌ညောင်ဦး/ညောင်ဦး

ပြာပုံကျေးရွာ(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၂၇၅၀

‌ညောင်ဦး/ညောင်ဦး

ပိုက်လှမ်းတောင်(အပင်ကြီး၂၅၀ ပင်)
(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၂၅၀

‌ညောင်ဦး/ညောင်ဦး

‌မြေသင်းတွင်း ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော
(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၆၁၉၀

၁၀

‌ညောင်ဦး/
ကျောက်ပန်းတောင်း

၂၀၁၅ ခုနှစ်တောင်နီတောင် သဘာဝတောထိန်း
(၁၀၀၀)ဧကအတွင်း(သဘာဝတောထိန်း ဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၆၀၀၀

၁၁

‌ညောင်ဦး/
ကျောက်ပန်းတောင်း

မြင်းစိုင်းတောင်ကြိုးဝိုင်း(သဘာဝတောထိန်း ဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၃၀၀၀

၁၂

မိတ္ထီလာ/သာစည်

ရူပါတောင်ကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၃၀)
(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၇၀၀၀

၁၃

မိတ္ထီလာ/သာစည်

ရူပါတောင်ကြိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်(၃၀)
(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၇၀၀၀

၁၄

မိတ္ထီလာ/သာစည်

ကူပြင်တိုးချဲ့(၁)ကြိုးဝိုင်း အကွက်အမှတ် (၃၀၊၃၅၊၃၆၊ ၃၈၊၃၉၊၅၁) (သဘာဝတောထိန်းဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၂၄၀၀

၁၅

မိတ္ထီလာ/သာစည်

ကူပြင်တိုးချဲ့(၁)ကြိုးဝိုင်း အကွက်အမှတ်
(၄၀၊၄၂၊၄၈၊၄၉၊၅၀) (သဘာဝတောထိန်း ဧရိယာကွက်လပ်ဖြည့်)

၁၂၀၀

၁၆

မြင်းခြံ/တောင်သာ

မြင်းစိုင်းတောင်ကြိုးဝိုင်း(တစ်အုပ်တစ်မ)

၃၀၀၀

၁၇

မြင်းခြံ/မြင်းခြံ

ကုက္ကဲတောင်ကာကွယ်တော
 (သဘာဝတောထိန်း ဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၅၆၂၅

၁၈

မြင်းခြံ/နွားထိုးကြီး

တောင်ဖီလာကြိုးဝိုင်း
(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၅၆၂၅

၁၉

မြင်းခြံ/တောင်သာ

မြင်းစိုင်းတောင်ကြိုးဝိုင်း
(သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၅၆၂၅

၂၀

မြင်းခြံ/တောင်သာ

‌တောင်သာတောင် ကြိုးဝိုင်း(၂၀၁၇ခုနှစ်တောထိန်း) (သဘာဝတောထိန်းဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၁၀၀၀

၂၁

မြင်းခြံ/ငါန်းဇွန်

‌ရွှေွှတောင် အဆိုပြုကြိုးပြင်ကာကွယ်တော
 (သဘာဝတောထိန်း ဧရိယာ ကွက်လပ်ဖြည့်)

၅၆၂၅

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

(၂၁-ကွက်)

၉၁၆၂၅

စိမ်း/စို ပေါင်း

(၆၆-ကွက်)

၂၆၆၁၇၅