၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊မိုးရာသီ)တွင် တည်ထောင်မည့် တောင်တန်းစိုက်ခင်းများစာရင်း (၃၀-၉-၂၀၁၉)ရက်နေ့ထိ

စဉ်

ခရိုင်/မြို့နယ်

တောင်တန်းအမည်

လျာထား (ဧက)

ပြီးစီး (ဧက)

မုံရွာ/မုံရွာ

ဗောဓိတစ်ထောင်

၁၀၀

၁၀၀

မုံရွာ/ချောင်းဦး

ရွှေမြင်တင်တောင်တန်း

၁၀၀

၁၀၀

 

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

 

၂၀၀

၂၀၀

ပခုက္ကူ/ပေါက်

တက်မတောင်

၁၅၀

၁၅၀

ပခုက္ကူ/ပခုက္ကူ

တန့်ကြည်တောင်

၁၅၀

၁၅၀

မင်းဘူး/မင်းဘူး

မင်းဘူးတောင်တန်း

၁၇၀

၁၇၀

မင်းဘူး/ငဖဲ

တောက်တဲ့တောင်

၃၀

၃၀

 

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

 

၅၀၀

၅၀၀

ကျောက်ဆည်/ကျောက်ဆည်

ဘဲမကြက်တောင်တန်း

၂၅

၂၅

ကျောက်ဆည်/မြစ်သား

ရွှေစေတီတောင်တန်း

၄၀

၄၀

ကျောက်ဆည်/တံတားဦး

လေသာတောင်တန်း

၃၅

၃၅

၁၀

မြင်းခြံ/မြင်းခြံ

ကုက္ကဲတောင်

၃၀

၃၀

၁၁

မြင်းခြံ/တောင်သာ

တောင်ဖီလာတောင်

၅၀

၅၀

၁၂

မြင်းခြံ/တောင်သာ

မြင်စိုင်းတောင်

၄၀

၄၀

၁၃

မြင်းခြံ/ငါန်းဇွန်

မိုးစတောင်

၃၀

၃၀

၁၄

ညောင်ဦး/ကျောက်ပန်းတောင်း

မျက်လှတောင်တန်း

၅၀

၅၀

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်း

 

၃၀၀

၃၀၀

 

စိမ်း/စိုပေါင်း

 

၁၀၀၀

၁၀၀၀